Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka

Title: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka
Contributor
Kroupa, Jiří (Editor)
Šeferisová Loudová, Michaela (Editor)
Konečný, Lubomír (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2009
Extent
846 s. :
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 382
ISBN
9788021049727
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 602493
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section [Laudatio]
Chapter number Title Custom text
[Laudatio] | 9–[11]
Seifertová, Hana
PDF
hidden-section Tabula gratulatoria
Chapter number Title Custom text
Tabula gratulatoria | 13
PDF
I - Teorie, metodologie, historiografie
Chapter number Title Custom text
Narziss als Erfinder der Malerei : Spiegelungen im Werk Leon Battista Albertis | 17–[31]
Aurenhammer, Hans H.
PDF
Zahlédnout obraz v trhlině mezi snem a textem | 33–[42]
Bartlová, Milena
PDF
Flanders in the Americas : the challenge of interpretation | 43–[58]
Kaufmann, Thomas DaCosta
PDF
Intence, afordance a význam kulturních objektů | 59–73
Kesner, Ladislav
PDF
Jiří František Buquoy a "La famosissima Notte" | 77–[83]
Konečný, Lubomír
PDF
Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce : poznámky z osmi pražských kostelů | 85–[102]
Marešová, Jana; Mádl, Martin
PDF
Sehr geehrte Mitglieder! | 103–[113]
Sekyrka, Tomáš
PDF
II - Staré umění
Chapter number Title Custom text
Jedna soška - dvě hypotézy | 117–[127]
Bukovinská, Beket
PDF
Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů | 129–[134]
Hlobil, Ivo
PDF
Gillis Coignet, Charitas ve sbírkách Národní galerie v Praze | 135–[141]
Seifertová, Hana
PDF
Von nobler Herkunft - ein neuentdecktes Porträt des Jan Daemen Cool in den Sammlungen der Nationalgalerie Prag und seine Vorbesitzer | 143–[153]
Ševčík, Anja K.
PDF
Kupido a čas : poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic | 155–[161]
Dobalová, Sylva
PDF
K rané tvorbě pražského malíře Antonína Stevense ze Steinfelsu | 165–[174]
Vácha, Štěpán
PDF
Netherlandish painters in Ljublana : a work by Peter Auvercx in the Ursuline church | 175–[181]
Murovec, Barbara
PDF
Dva "ztracené" obrazy Paula Trogera z Klášterního Hradiska u Olomouce | 183–[191]
Valeš, Tomáš
PDF
Madonna del Rosario z Cítolib : památka na jednu kavalírskou cestu? | 193–[202]
Hladík, Tomáš
PDF
III - Umění novověku
Chapter number Title Custom text
Josef Winterhalder der Jüngere in Schloss Seefeld | 205–[218]
Dachs-Nickel, Monika
PDF
Two forgotten star of painting collections in Wrocław (Breslau), or, A few words about life and works of Christian Johann Bendeler (1688-1728) | 219–233
Kozieł, Andrzej
PDF
Diese Stadt hatte auch in ihren Mauern immer brave Künstler aller Art... | 235–256
Arijčuk, Petr
PDF
"Medicna"? Zu einer Allegorie der Heilkuns von Joseph Winterhalder der Ältere nach Paul Troger | 259–[273]
Gamerith, Andreas
PDF
Franz Anton Maulbertsch : seine "Allegorie des Tierkreises" | 275–285
Krapf, Michael; Krapf, Almut
PDF
Bůh Harpokratés, alegorie mlčenlivosti a Slavkov u Brna | 287–298
Miltová, Radka
PDF
IV - Znalectví, kresba, grafika
Chapter number Title Custom text
Abraham Bloemaert v Národní galerii v Praze a v knize Jaapa Boltena | 301–309
Rollová, Anna
PDF
Kresby a grafiky Hanse Friedricha Schorera | 311–[317]
Volrábová, Alena
PDF
Unbekannte Zeichnungen und Gemälde von Franz Xaver Wageschön | 319–[334]
Kronbichler, Johann
PDF
Dvě kresby Clauda Josepha Verneta | 335–[337]
Togner, Milan
PDF
"Protegam urbem istam" ("Budu štítem tomuto městu") : Panna Marie a pater Martin Středa jako ochránci Brna na dvou augsburských mědirytinách ze 17. století | 341–351
Zelenková, Petra
PDF
Dvě teze veřejných obhajob | 353–[360]
Svobodová, Jana
PDF
V - Novější a moderní umění
Chapter number Title Custom text
Malíř Carl Spitzweg a jeho pražská agenda | 363–[368]
Prahl, Roman
PDF
Krajina - svět - malba : stojící rybář Josefa Čapka | 369–[380]
Pomajzlová, Alena
PDF
Peter Weiss - obraz a slovo | 381–[393]
Spielmann, Petr
PDF
Případ Pirchan : scénografická tvorba Emila Pirchana pro česká divadla meziválečného Československa | 395–[414]
Matulová, Jitka
PDF
Český kubismus a "vertikální" kánon dějin umění | 417–[426]
Lahoda, Vojtěch
PDF
VI - Programy a slavnosti
Chapter number Title Custom text
Die "ideale Ebene" : ein Mythos der Wiener Deckenmalerei des Barock | 429–[444]
Karner, Herbert
PDF
Ubi thesaurus vester est, ibi est cor vestum. | 445–[462]
Preiss, Pavel
PDF
Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě | 463–[485]
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel
PDF
Bartolomeo Altomontes Ausmalung des Sommerrefektoriums im Stift St. Florian (OÖ) (1731) und die Wiederbelebung der "vita apostolica" durch die Augustiner Chorherren | 487–[503]
Telesko, Werner
PDF
Poznámky k malířské výzdobě šebetovské rezidence v albu hradiského konventuála Dionýsa Strausse | 507–[520]
Dolejší, Kateřina; Mlčák, Leoš
PDF
Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave | 521–537
Chmelinová, Katarína; Ragač, Radoslav
PDF
"Zu unaussprechlicher Freude allerhöchsten Herrschaften wie auch zum höchsten Troste allhiesiger Inwohner." : Zwei Illuminationen vor dem Wiener Stadtpalais Schwarzenberg anlässlich der Geburt der ältesten Söhne Maria Theresias | 539–[553]
Krummholz, Martin
PDF
VII - Architektura
Chapter number Title Custom text
"Ihr sehet nehmlich einen Templ, desgleichen ihr vielleicht selten, oder vielleicht nemals gesehen." : zur Ikonographie der Wiener Karlskirche | 557–[578]
Pučalík, Marek
PDF
"Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligthum", aneb, Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru | 579–[589]
Kroupa, Jiří
PDF
Das Programm der Fassade des Primatialpalais in Pressburg (Bratislava) : ein kirchenpolitisches Manifest aus der Zeit des Josephinismus | 591–[612]
Pötzl-Malíková, Mária
PDF
Poznámky k architektonickému jazyku na Moravě kolem roku 1600 : sakrální stavitelství v průsečíku "normy" a "formy" | 615–[634]
Jakubec, Ondřej
PDF
Des Grafen Zschanisches Gebäu welches einen grossen Schloss gleichet | 635–[646]
Horyna, Mojmír
PDF
Zrození génia z ducha perníkářské dílny : Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900 | 647–[656]
Vybíral, Jindřich
PDF
Poznámky k architektonické kompozici Bohuslava Fuchse | 657–[672]
Sedlák, Jan; Sedlák, Jaromír
PDF
VIII - Sběratelství
Chapter number Title Custom text
Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století | 675–[677]
Šroněk, Michal
PDF
Obrazárna Pražského hradu : Domenico Fetti - Christian Schröder: Kristus na hoře Olivetské | 679–[685]
Fučíková, Eliška
PDF
Gallerie Collalto : několik skic jedné "kunstkomory" období biedermeieru | 687–[698]
Kazlepka, Zdeněk
PDF
Historické obrazárny v Českých zemích - ztráty a desideráta | 699–[706]
Muchka, Ivan
PDF
"Ein original v. Rubens von 5 Figuren" : Gemäldesammlungen der Grafen Lamberg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts | 707–[720]
Polleroß, Friedrich
PDF
A set of verdure tapestries in Ptuj cast | 721–[735]
Ciglenečki, Marjeta
PDF
IX - Sběratelství nové doby
Chapter number Title Custom text
Sběratel, umělecký historik a šlechtic Christian ze Salm-Reifferscheidtu | 739–753
Tomášek, Petr
PDF
Pro les nevidět stromy : jiný svět sběratele Fritze Löw-Beera | 755–[765]
Černoušková, Dagmar; Černá, Iveta
PDF
Brněnský sběratel a mecenáš Václav Dvořák a pražští sochaři za druhé světové války | 767–[775]
Mečkovský, Robert
PDF
"Píti plnými doušky Evropu a její krásy." : staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze | 777–795
Kotková, Olga; Vlnas, Vít
PDF
Brněnský sběratel a mecenáš umění profesor MUDr. Otakar Teyschl a sestry Válovy | 797–805
Chatrný, Jindřich
PDF
Chapter number Title Custom text
Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka | 807–[816]
Kroupa, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliografie Lubomíra Slavíčka 1972-2009 | [817]–[847]
Bregantová, Polana
PDF