Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky

Název: Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky
Variantní název:
  • Innovations in teaching : a theoretic framework
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. [101]-110
Rozsah
[101]-110
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přestože jsou inovace a inovační procesy pojmy skloňovanými velmi často v souvislosti s diskusemi o transformaci a rozvoji škol a školských soustav (viz Lawton, 1997, Rýdl, 2003 aj.), díky jejich mnohovrstevnatosti a komplexnosti představují téma, které v laických ani odborných diskusích není vždy reflektováno v celé své složitosti. Podobně tomu je i v diskusích o tématu inovací v práci učitele. Cílem příspěvku je přispět k porozumění právě těmto inovacím. Proto autor příspěvku1 poukazuje na teoretický rámec inovací a inovačních procesů tak, jak je vnímán v diskurzu vtěleném do odborné literatury. Tento teoretický rámec autor užívá k vysvětlení podstaty inovační procesů v práci učitele.
Note
Příspěvek je součástí teoretického rozpracování tematiky v rámci projektu Grantové agentury České republiky č. 406/02/P121.