Novotný, Petr

Varianty jmen:

Novotný, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34.

Článek
Novotný, Petr; Evans, Karen. Celoživotní učení už není ve společenských vědách prázdným pojmem: rozhovor s Karen Evans. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 3, s. 123–137.

Kapitola
Novotný, Petr. Co je odborný text. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, s. 7–19.

Článek
Novotný, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, roč. 49-50, č. U5-6, s. 73–78.

Článek
Novotný, Petr; Brücknerová, Karla; Juhaňák, Libor; Rozvadská, Katarína. Driven to be a non-traditional student : measurement of the academic motivation scale with adult learners after their transition to university. Studia paedagogica. 2019, roč. 24, č. 2, s. 109–135.

Článek
Novotný, Petr. Dvě výzkumně orientované konference - podobnosti a rozdíly. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 198–200.

Článek
Novotný, Petr. ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, roč. 50, č. U7, s. 119–122.

Článek
Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 2, s. 5–8.

Článek
Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 1, s. 5–13.

Článek
Novotný, Petr; Evans, Karen. Editorial : Learning and work. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 2, s. 5–7.

Článek
Brücknerová, Karla; Rozvadská, Katarína; Knotová, Dana; Juhaňák, Libor; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Educational trajectories of non-traditional students : stories behind numbers. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 4, s. 93–114.

Článek
Novotný, Petr. Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 101–110.

Článek
Novotný, Petr; Knotová, Dana. Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 185–188.

Článek
Novotný, Petr; Brücknerová, Karla. Intergenerational learning among teachers: an interaction perspective. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 4, s. 45–79.

Článek
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Internal setting and organisational learning in schools. Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 4, s. 75–92.

Článek
Pol, Milan; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 117–125.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 87–102.

Článek
Novotný, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 161–163.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, roč. 50, č. U7, s. 47–61.

Článek
Novotný, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 27–39.

Článek
Pol, Milan; Novotný, Petr. Mezinárodní spolupráce při inovaci systému vzdělávání učitelů v Uzbekistánu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 177–179.

Článek
Novotný, Petr. Mind the gap: or better still, bridge it! : editorial. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 4, s. 5–8.

Článek
Moos, Lejf; Novotný, Petr; Švaříček, Roman. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky : rozhovor s Lejfem Moosem. Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 1, s. 97–104.

Článek
Wubbels, Theo; Novotný, Petr; Švaříček, Roman. O smyslu pedagogického výzkumu: rozhovor s Theem Wubbelsem. Studia paedagogica. 2017, roč. 22, č. 3, s. 149–157.

Článek
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 2, s. 27–49.

Článek
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Sedláčková, Jana; Čejková, Ingrid; Šmardová, Anna; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 1, s. 9–34.