G33

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1989-1990
Ročník: 38-39
Číslo: G33
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0318-9
Obor