2

Title: Opera Slavica
Rok: 2005
Ročník: 15
Číslo: 2
Rok vydání
2005
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Příloha k článku: Ivašina N., Rudenka A.: Kognitivní diachronická onomaziologie: pokus o slavistický výzkum (s. 1-6) | 1–4
Ivašina, Natal'ja; Rudenka, Alena
PDF
Články
Title Document
Kognitivní diachronická onomaziologie : pokus o slavistický výzkum | 1–6
Ivašina, Natal'ja; Rudenka, Alena
PDF
Русский национальный характер в аспекте этикетных форм | 7–16
Michal'čuk, Tamara Grigor'jevna
PDF
Відображення концепту objektivität – объективизм (объективность) через ідеологічні настанови націонал-соціалізму і комунізму | 17–24
Benkendorf, G. D.
PDF
К понятию "образ автора" | 25–31
Trösterová, Zdeňka
PDF
Materiály – zprávy
Title Document
"Иностранец" в этноязыковой оценке | 32–35
Česnokov, Ivan Ivanovič
PDF
Slavistická konference ve Vratislavi | 35–38
Brandner, Aleš; Vychodilová, Zdeňka
PDF
Pracovní seminář u příležitosti 80. narozenin profesora Jiřího Jiráčka | 39–40
Brandner, Aleš
PDF
Jazykovědné příspěvky na mezinárodním sympoziu BraSlav 3 | 40–42
Brandner, Aleš
PDF
Jazykovědná rusistika na přelomu generací | 42–44
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
Як слово наше озоветься... | 45–49
Ševčenko, Larisa
PDF
[Sokolová, Jana. Variantnosť v jazyku a variantnosť jazyka] | 49–52
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Шмелева, Е.Я.; Шмелев, А.Д. Русский анекдот: текст и речевой жанр] | 52–55
Vobořil, Ladislav
PDF
Своєчасне і своєрідне монографічне дослідження | 55–58
Kundrat, Jurìj
PDF
[Руденко, Е.Н.; Ивашина, Н.В.; Яумен, Н.В. Семантико-синтаксическое сопоставление славянских глаголов (на материале белорусского, польского, русского и чешского языков)] | 59–61
Žaža, Stanislav
PDF
Předkové Mikuláše Mušinky promlouvají | 62–63
Kalina, Petr
PDF