Třináct let po = Trinásť rokov po

Název: Třináct let po = Trinásť rokov po
Variantní název:
  • Trinásť rokov po
Přispěvatel
Pospíšil, Ivo (editor)
Zelenka, Miloš (editor)
Zelenková, Anna (editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty
Rok vydání
2006
Rozsah
377 s.
Edice
  • Brněnské texty k slovakistice; 9
ISBN
80-210-4180-3
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 549688
Předmětová hesla
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 3–6
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Skrývanie kultury a krajiny : (akceptácia heterogenity kultúr ako zachovanie identít) | 7–11
Bátorová, Mária
PDF
Chapter number Title Custom text
Překladatelské úvahy nad studiemi Mukařovského, aneb Má strukturalismus místo v dnešní maďarské literární vědě? | 12–16
Béke, Márton
PDF
Chapter number Title Custom text
Vzťah textu a metatextu v prácach F. Miku: prípad eseje Česko-slovenský rámec príspevku | 17–25
Benyovszky, Krisztián
PDF
Chapter number Title Custom text
Mediální gramotnost jako teoretické a pedagogické téma současnosti | 26–34
Bína, Daniel
PDF
Chapter number Title Custom text
České dějiny na stránkách slovenského Historického časopisu (1993-2006) | 35–42
Blümlová, Dagmar; Blüml, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Vývin kognitívnych vied alebo prevraty vo vedách v 21. storočí na Slovensku a v Českej republike | 43–49
Čulenová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Literárnokritické začiatky J. M. Hurbana a formovanie slovenského romantizmu | 50–55
Čúzy, Ladislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Stereotypy v česko-slovenskom kontexte | 56–62
Dolník, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
Plebejství a vulgarizace v evropském literárním procesu | 63–81
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
K problematice "milostných pojmenování" na jihu Čech : (na slovech typu hláskat, hudlánkovat, bendit - zbandit a kobza) | 82–92
Holub, Zbyněk
PDF
Chapter number Title Custom text
"Československá" historiografie 1918-1992 - realita, nebo fikce? | 93–98
Jiroušek, Bohumil
PDF
Chapter number Title Custom text
Křesťanské chápanie slovakistiky | 99–104
Käfer, István
PDF
Chapter number Title Custom text
Aktuálna reflexia česko-slovenského literárneho kontextu 16. storočia : (Martin Rakovský, Descriptio Urbis Lunae Boiemicae, 1558) | 105–113
Kákošová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
K otázke religiozity v ľudovej rozprávke | 114–124
Keruľová, Marta
PDF
Chapter number Title Custom text
Třináct let po rozpadu československé federace očima Poláka : (v středoevropském kontextu) | 125–130
Kola, Adam F.
PDF
Chapter number Title Custom text
O našom štáte, mene a literatúre | 131–142
Koprda, Pavol
PDF
Chapter number Title Custom text
Telovýchovné názvoslovie M. Tyrša a I.B. Zocha z hľadiska jazykovej diglosie | 143–152
Kubišová, Hedviga
PDF
Chapter number Title Custom text
České a slovenské překlady pozdního díla R.M. Rilka | 153–161
Kučera, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Naozaj trinásť rokov po? : úvaha o tom, ako to vlastně je... | 162–167
Kusá, Mária
PDF
Chapter number Title Custom text
Novější mezikulturní komunikace v integraci řeči (slovo - zpěv - obraz)? | 168–173
Lepilová, Květuše
PDF
Chapter number Title Custom text
Kľukatá línia vzájomných jazykových vzťahov | 174–195
Nábělková, Mira
PDF
Chapter number Title Custom text
Kultúrne pozadie českých a slovenských jazykových inovácií : (na materiáli neologizmov a okazionalizmov) | 196–205
Orgoňová, Oľga
PDF
Chapter number Title Custom text
In margine posledních 13 let tzv. nitranské školy : stručná reflexe | 206–209
Pavera, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká a slovenská literatura: meziliterární společenství, nebo vzájemnost? | 210–216
Pokorný, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
New criticism - worth reconsidering? | 217–221
Pokrivčák, Anton
PDF
Chapter number Title Custom text
Úvaha k česko-slovensko-maďarsko-(polskému) troj(čtyř)úhelníku | 222–229
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Obrysy současné česko-polsko-slovenské "literárněvědné" spolupráce | 230–236
Štěpán, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
K trojuholníku okupácia-revolúcia-integrácia cez prizmu politiky a literatúry | 237–247
Šuša, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Bernolákovská a po česky písaná obrodenecká poézia na Slovensku ako literárnohistorický problém | 248–257
Vojtech, Miloslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Rudolf Sloboda: Hudba : (glosa) | 258–259
Zámečníková, Katarína
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká a slovenská literárna komparatistika 20. storočia | 260–272
Zelenka, Miloš
PDF
Chapter number Title Custom text
Poznámky k interpretácii neznámého rukopisu Štefana Krčméryho Vajanský | 273–282
Zelenková, Anna
PDF
Chapter number Title Custom text
Reflexia o hodnotách a hodnotení v literatúre pre mladého čitateľa : (z výskumu literatúry v literatúre trinásť rokov po tom) | 283–294
Žemberová, Viera
PDF
Chapter number Title Custom text
Slováci a Česi vo vzťahu k podkarpatskoruskému priestoru | 295–304
Žeňuch, Peter
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovenská a česká symbolika | 305–314
Žilka, Tibor
PDF
Chapter number Title Custom text
Výberová bibliografia slovenskej literatúry v českom prostredí : (1990-1995) | 315–373
Zelenková, Anna
PDF