Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů

Název: Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 223-225
Rozsah
223-225
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Voisine-Jechova, Hana. Spojrzenia komparatystyczne z różnych stron. Redakcja i wstęp Elżbieta Konończuk i Elżbieta Sidoruk. Białystok: Uniwersytet v Białymstoku; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział Białystocki, 2016. 293 s. ISBN 978-83-86064-33-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.