Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku

Název: Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku
Variantní název:
  • Wirtschaftsobjekte und Produktionsbelege auf Burgen in Flußgebiet der Berounka und im nördlichen Podbrdsko
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 471-478
Rozsah
471-478
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T., 1974: Vývoj hradu Krasová na základě archeologického výzkumu. AR XXVI, 16—28.

[2] Durdík, T., 1979: Die Anfänge des Burgenbaus im Jagdgebiet der Přemysliden. Rapports du IIIe Congres International d'archéologie Slave, Tome 1, 201—210.

[3] Durdík, T., 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách. AH 8, 7—17.

[4] Durdík, T., v tisku: Počátky a geneze hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu. Muzeum a současnost.

[5] Durdík, T.—Frolík, J., 1982: Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu. AH 7, 367—377.

[6] Janata, J., 1933: Hrad Krašov, Královice.

[7] Justová, J., 1981: Hrnčířské čepele z doby hradištní v Čechách. Praehistorica VIII, Varia archeologica 2, 277—280.

[8] Kočka, V., 1930: Dějiny Kralovicka. Královice.

[9] Kočka, V., 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[10] Menclová, D., 1976: České hrady I—II. 2. vydání. Praha.

[11] Sedláček, A., 1934: Hrady, zámky a tvrze království českého. VI. Praha.

[12] Sedláček, A., 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII. Praha.

[13] Sedláček, A., 1937: Hrady, zámky a tvrze království českého XIII. Praha.