Výzkum středověkých hradů v oblasti Vsetínských vrchů

Název: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vsetínských vrchů
Variantní název:
  • Erforschung der mittelalterlichen Burgen im Gebiet der Vsetiner Berge
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 241-254
Rozsah
241-254
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, 1908—1974.

[2] CDM I—XV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, 1836—1903.

[3] PO I—VII: Libri citationem et sententiarium seu Knihy půhonné a nálezové I—VII (1374 až 1503), Brno 1872—1911.

[4] ZDO XII—XXVII: Moravské zemské desky, Kraj Olomoucký II, 1480—1566, Brno 1948.

[5] Zbytky register králův římských a českých z let 1361—1480, ed. A. Sedláček, Praha 1914.

[6] BOLINA, P., 1986: Ke vlivu Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury, Archaeologia Historica 11, 175—187.

[7] GARDAVSKÝ, Z., 1967: Hrad nad Rožnovem, Valašsko XI, 15—26.

[8] HOSÁK, L., 1967: Počátky osídlení a dějin Rožnova, Valašsko XI, 8—15.

[9] HRABOVÁ, L., 1967: Listina biskupa Bruna ze Schaumburka z roku 1267 a počátky Rožnova, Valašsko XI, 5—7.

[10] CHOTĚBOR, P., 1981: Povrchový průzkum skalních hradů v českém ráji, Archaeologia Historica 6, 71—78.

[11] KOHOUTEK, J., 1982: Příspěvek k pravěkému osídlení jižního Valašska, Zprávy Oblastního muzea jv. Moravy v Gottwaldově č. 1—2, 22—31.

[12] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R., 1981: Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě, Archaeologia Historica 6, 253—270.

[13] LELÍK, I., 1932: Klenovské pověsti, Naše Valašsko III, 96—99.

[14] MICHNA, P. J., 1980: Dvě sídlištní stavby z počátků lokačního Uničova (příspěvek do diskuse k otázce zemnic ve městech a vesnicích 13. stol.), VVM XXXII, 161—186.

[15] SKUTIL, J., 1961: Z pravěku pulčínských skal, Zprávy Oblastního muzea jv. Moravy v Gottwaldově, 14—21.

[16] WIHODA, M., 1985: Středověké hrady na východním Jesenicku, vývoj a úloha neobvyklého komplexu fortifikací. Studentská odborná činnost (SOČ), Opava.

[17] WOLNY, G., 1838: Die Markrafschaft Mahren IV. Hradischer Kreis. Brünn.