Stavební vývoj hradu Valdštejna

Název: Stavební vývoj hradu Valdštejna
Variantní název:
  • Die Bauentwicklung der Burg Waldstein
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 163-175
Rozsah
163-175
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] GABRIEL, F. 1985: Opevněná panská sídla na Českolipsku před rokem 1319, Z minulosti Děčínská a Českolipska 4, 304—332.

[2] GABRIEL, F. 1989: K problematice opevněných sídel na pískovci, Castellologica Bohemica 1, 125—138.

[3] GABRIEL, F.—KNOP, K. 1990: K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci, AH 15, 261—274.

[4] GABRIEL, F.—PANÁČEK, J., v tisku: Vývoj panských sídel na horním území novozámeckého panství, Castellologica Bohemica 2—4.

[5] GABRIEL, F.—SMETANA, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku, AH 6, 33—82.

[6] HRADY 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3, autorský kolektiv, Praha.

[7] MACEK, P.—NOVOSADOVÁ, J. 1988: Stavebně historický průzkum hradu Valdštejna, strojopis SÚRPMO Praha.

[8] WALDHAUSER, J.—WEBER, V. 1973: Výzkum na hradě Valdštejně, AR 25, 221—224.