2

Title: Studia archaeologica Brunensia
Rok: 2022
Ročník: 27
Číslo: 2
Rok vydání
2022
ISSN
1805–918X (print)
2336–4505 (online)
Title Document
Survival and rebirth : archaistic elements in the Greek art of the Classical period | 5–30
Flanderková, Kristýna
PDF
Title Document
Zdobená sekera ze Starých Jesenčan (okr. Pardubice) | 31–50
Musil, Jan
PDF
Title Document
Hrací kostky z hradu Rokštejna | 51–90
Vaněčková, Daniela; Mazáčková, Jana
PDF
Title Document
"Pompejská" nádoba z Mnichova Hradiště – na pomezí konzervace a falzifikace | 91–116
Petřeková, Eliška; Burianová, Veronika; Jílek, Jan
PDF
Title Document
Zpráva o konání 63. ročníku konference společnosti Hugo Obermaier-Gesellschaft (HOG) | 117–119
Nerudová, Zdeňka; Neruda, Petr
PDF
Title Document
WAC-9 Špičky světové archeologie se sešly v Praze | 120–124
Turek, Jan
PDF
Title Document
Zemřel prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. | 125–127
Chvojka, Ondřej
PDF
Title Document
Miroslav Bálek a zobrazování z výšky v archeologii : (vzpomínkové vyprávění) | 128–164
Šedo, Ondrej
PDF