Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové

Název: Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové
Přispěvatel
Měřínský, Zdeněk (editor)
Klápště, Jan (editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2009
Rozsah
485 s. + 1 CD
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 6
ISBN
9788021049215
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 612195
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
[Přílohy I.-III. na přiloženém CD : úvodní list] Chvojka, Ondřej PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod : Metoda práce a její cíle | 7–9
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Dějiny výzkumu doby popelnicových polí v jižních Čechách | 10–22
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Geografické vymezení studované oblasti | 23–35
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Analýza movitého nálezového fondu | 36–112
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Časové zařazení lokalit a definice chronologických etap | 113–124
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Terénní a topografická analýza lokalit a nemovitých objektů | 125–161
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Postavení jižních Čech v rámci středoevropských kultur popelnicových polí | 162–166
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
8. | Dějiny jižních Čech v epoše popelnicových polí - kontinuita nebo diskontinuita vývoje? | 167–168
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
9. | Kulturní charakteristika jihočeského regionu | 169–171
Chvojka, Ondřej
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
10. | Závěr | 172
Chvojka, Ondřej
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 173–190
Chvojka, Ondřej
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 191
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha I. | Soupis lokalit a popis nálezových situací : [příloha na CD] | 192–270
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha II. | Popis nálezů : [příloha na CD] | 271–356
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha III. | Soupis nálezů v jednotlivých sbírkách : [příloha na CD] | 357–362
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha - Tab. 1-91] | 363–453
Chvojka, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
Resumé : Ondřej Chvojka. Südböhmen in der Urnenfelderzeit | 454–484
Chvojka, Ondřej
PDF