Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения

Název: Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения
Transliterovaný název
Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
c1990
Rozsah
149 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 289
ISBN
8021002042
Jazyk
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 106850
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Предисловие
Chapter number Title Custom text
Предисловие | 5
Mrázek, Roman
PDF
Общая часть
Chapter number Title Custom text
I. | Предмет, цель и общая методология труда | 7–11
Mrázek, Roman
PDF
II. | Имеющиеся синтетические труды по сравнительному славянскому синтаксису | 11–16
Mrázek, Roman
PDF
III. | Трактовка материала в предлагаемой книге - принципы деривационного синтаксиса | 16–24
Mrázek, Roman
PDF
IV. | Общий синтаксический профиль славянского предложения | 24–28
Mrázek, Roman
PDF
V. | Внутриславянская дифференциальная характеристика | 28–36
Mrázek, Roman
PDF
Специальная часть
Chapter number Title Custom text
I. | Классификация простого предложения славянских языков | 37–39
Mrázek, Roman
PDF
II. | Предложения подлежащные - классы предицируемых признаков | 39–85
Mrázek, Roman
PDF
III. | Предложения бесподлежащные | 85–115
Mrázek, Roman
PDF
hidden-section Тексты
Chapter number Title Custom text
Тексты | 117–119
Mrázek, Roman
PDF
hidden-section Литература
Chapter number Title Custom text
Литература | 121–137
Mrázek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Srovnávací skladba slovanských spisovných jazyků. I, Výchozí struktury jednoduché věty : souhrn | 139–141
Mrázek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Comparative syntax of Slavonic standard languages. I, Basic structures of a simple sentence : summary | 143–145
Mrázek, Roman
PDF