1

Title: Religio
Rok: 2007
Ročník: 15
Číslo: 1
Rok vydání
2007
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Title Document
Kulturní věda – další dilema religionistiky | [3]–28
Horyna, Břetislav
PDF
Ve dva bohy věřiti nebudeš : konstruování "katarského dualismu" v inkvizičních registrech | [29]–46
Zbíral, David
PDF
Židovská náboženská komunita v českých zemích mezi válkami | [47]–68
Čapková, Kateřina
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Vzestup křesťanství a Boží města : několik kritických poznámek k práci Rodneyho Starka | [69]–86
Chalupa, Aleš
PDF
Brněnský výzkum religiozity z roku 1930 : současná interpretace | [87]–107
Nešpor, Zdeněk R.
PDF
Materiály – Materials
Title Document
Vrány rozsévající děs a červi s železnou tlamičkou : pekla v tibetském textu abhidharmy | [109]–124
Berounský, Daniel
PDF
Kalachakra and the twenty-five Kulika kings of Shambhala : a xylograph from Prague | [125]–138
Bělka, Luboš
PDF
Zprávy – News
Title Document
Konference Evropské asociace pro studium náboženství v Bukurešti | [139]–141
Václavík, David
PDF
Mezinárodní konference "Náboženská změna" | 142–143
Havlíček, Jakub
PDF
Sympozium o díle Mircei Eliada v Praze | 144–146
Sládek, Ondřej
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Kejř, Jiří. Z počátků české reformace] | [147]–148
Spunar, Pavel
PDF
[Antes, Peter. Grundriss der Religionsgeschichte: von der Prähistorie bis zur Gegenwart] | 148–151
Horyna, Břetislav
PDF
[Hoffmann, Henryk. Dzieje polskich badań religioznawczych 1873-1939] | 151–154
Bubík, Tomáš
PDF
[Fishman, Joshua A.; Omoniyi, Tope, ed. Explorations in the sociology of language and religion] | 154–156
Hlavinková, Lucie
PDF
[Slobodník, Martin; Kovács, Attila, ed. Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii] | 156–160
Fárek, Martin
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [161]
PDF