1

Title: Opera Slavica
Rok: 2006
Ročník: 16
Číslo: 1
Rok vydání
2006
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Драматургія українського бароко : погляд з відстані | 1–11
Najenko, Mychajlo
PDF
Русский национальный характер в аспекте этикетных форм | 12–22
Michal'čuk, Tamara Grigor'jevna
PDF
Поэтика раннего творчества Сергея Довлатова | 23–26
Kováčová, Marta
PDF
Bulharská literatúra 90. rokov minulého storočia v osvojovaní si postmoderného priestoru | 27–35
Georgieva, Cvetana
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Prekladateľské umenie Zory Jesenskej | 36–40
Huťková, Anita
PDF
Vojna a mír - dějinné téma literatury a hudby a Slavkov - bitva tří císařů a 160 tisíc mužů v r. 2005 | 41–42
Lepilová, Květuše
PDF
Jana Jelínková jubilující | 42–43
Dohnal, Josef
PDF
Протокол второго заседания Президиума Международного славистического комитета, состоявшегося с 23 по 25 июня 2005 года в г. Белграде, Р. Сербии и Черногории | 43–46
PDF
XIV Международный конгресс славистов Македония - 2008 : тематика XIV-го Международного съезда славистов (Р. Македония, Охрид, 2008 год) (принятый на заседании Президиума Международного комитета славистов в Белграде, Сербия и Черногория с 23-25 июня 2005 года) | 46–48
PDF
Ladislav Ballek v Brně | 48–49
Pospíšil, Ivo
PDF
Nový lingvodidaktický časopis | 49
Zahrádka, Miroslav
PDF
Recenze
Title Document
Hledání ekvivalentnosti - z prešovského setkání rusistů 2004 (vybrané příspěvky) | 50–51
Pospíšil, Ivo
PDF
[Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich: (jej formy i przemiany)] | 51–53
Siedlecka, Sylwia
PDF
Ruská literatura a svět | 53–54
Pospíšil, Ivo
PDF
Publikace o inovačních trendech v cizojazyčné výuce | 54–55
Zahrádka, Miroslav
PDF
Wollmanovo Slovinské drama slovinsky | 55–56
Dorovský, Ivan
PDF
Nejen o literatuře | 56–57
Dohnal, Josef
PDF
Texty ze sociokulturní interpretace | 58–59
Pospíšil, Ivo
PDF
Inspirace pro výzkum druhů a žánrů | 59–60
Všetička, František
PDF
[Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry, histórie a kultúry: zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 12.-13. septembra 2002 v Prešove] | 60–62
Žemberová, Viera
PDF
Integrovaný výzkum vampyrismu | 62–63
Pospíšil, Ivo
PDF
[Polska - Ukraina: partnerstwo kultur] | 64–65
Žemberová, Viera
PDF
[Pospíšil, Ivo. Ruský román znovu navštívený: historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: od počátků k výhledu do současnosti] | 66
Šaur, Josef
PDF