I27

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1993
Ročník: 42
Číslo: I27
Rok vydání
1993
ISBN
80-210-0890-3
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Title Document
Osobnost a doba : sto let od narození českého psychologa univerzitního profesora PhDr. Viléma Chmelaře, DrSc., člena korespondenta ČSAV | [7]–15
Viewegh, Josef
PDF
Stati – Articles
Title Document
Integrační funkce osobnosti : koncepce a problémy | [17]–22
Smékal, Vladimír
PDF
Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti | [23]–29
Kolaříková, Olga
PDF
Kategorie "souvislost" v současné psychologii | [31]–38
Švancara, Josef
PDF
Psychologické souvislosti názorového zakotvení středoškoláků | [39]–46
Švancara, Josef
PDF
Funkční a dysfunkční soužití v rodině a manželství : některé koncepty a modely | [47]–65
Plaňava, Ivo
PDF
Role ženy a muže v eufunkčním a dysfunkčním manželství | [67]–77
Dan, Jiří; Janíčková, Lenka
PDF
Skupiny pozitivní tranzitivity v našem chaotickém světě | [79]–92
Clark, Nancy; Míček, Libor
PDF
Hodnotová orientace a "locus of control" | [93]–98
Svoboda, Mojmír; Drdová, Drahomíra
PDF
Internalita a externalita a školní úspěšnost | [99]–104
Hladík, Ladislav; Svoboda, Mojmír
PDF
Znaková informace a psychologie paměti a učení v novém paradigmatu objasňujícím vztah mozku a psychiky | [105]–110
Vašina, Lubomír; Sobotka, Martin
PDF
Semantic structure of adolescent's actual, ideal and unwanted self | [111]–121
Macek, Petr; Osecká, Liduška; Blatný, Marek
PDF
Psychologické úvahy o estetickém vnímání, prožívání a poznávání sochařského umění | [123]–132
Stránská, Zdenka
PDF
Diskuse – Discussion
Title Document
Psychology : a new view on holistic approach | [133]–137
Kostroň, Lubomír
PDF
Zprávy o výzkumu – Research news
Title Document
Die Entwicklungsdynamik der Leseleistung von Kindern mit Legasthenie und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung | [139]–142
Dan, Jiří
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Hewstone, Miles. Causal attribution: from cognitive processes to collective beliefs] | [143]–144
Koplíková, Ivana
PDF
[Shaver, Kelly G. The attribution of blame: causality, responsibility and blameworthiness] | 144–145
Koplíková, Ivana
PDF
[Tepperwein, Kurt. Umenie ľahko sa učiť: metódy, ktoré vám uľahčia učenie] | 145–146
Stránská, Zdenka
PDF
[Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся] | 146–148
Stránská, Zdenka
PDF
[Kern, Hans; Mehl, Christine; Nolz, Hellfried; Peter, Martin; Wintersperger, Regina. Projekt Psychologie: (einschließlich Entwicklungspsychologie)] | 148
Dan, Jiří
PDF