Theatralia

Název: Theatralia
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Variantní název
Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře
Theatralia : journal of theatre studies
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Popis
Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře (ISSN 1803-845X print; ISSN 2336-4548 online) je recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je mapovat divadlo ve všech jeho podobách jazykových i žánrových bez ohledu na dobu a teritorium. Slouží k tomu odborné studie, recenze a publikování archivních materiálů všeho druhu. Neuzavírá se příspěvkům odborníků z jiných pracovišť, uveřejňuje rovněž studie vycházející z nejlepších studentských prací bakalářských a magisterských. Časopis vychází dvakrát ročně; některá čísla jsou připravována ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc. -- Časopis Theatralia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řadu teatrologickou (Q), ISSN 1214-0406, která vycházela v letech 2002-2008 a předchozí řadu teatrologicko-filmologickou (Q), ISSN 1212-3358, která vycházela v letech 1998-2001.
Theatralia: the Revue of Contemporary Thought on Theatre Culture (ISSN 1803-845X print; ISSN 2336-4548 online) is a peer-reviewed scholarly journal issued by the Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. The aim of the journal is to map theatre in its varied language and generic forms regardless of time and territory. The journal is published twice a year; some issues are published in collaboration with the Department of Theatre, Film and Media Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc. The journal consists of scholarly articles, reviews and published archival materials of all kinds. It welcomes contributions by specialists from other institutions and also publishes articles based on outstanding student theses. -- The journal Theatralia is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada teatrologická (Q) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series theatrologica (Q), ISSN 1214-0406, published in 2002-2008 and previous Series theatrologica et cinematologica (Q), ISSN 1212-3358 published in 1998-2001.
Ročníky, čísla
2024 (Ročník 27)
2023 (Ročník 26)
1 2
2022 (Ročník 25)
1 2
2021 (Ročník 24)
2020 (Ročník 23)
1 2
2019 (Ročník 22)
2018 (Ročník 21)
2017 (Ročník 20)
2016 (Ročník 19)
2015 (Ročník 18)
1 2
2014 (Ročník 17)
1 2
2013 (Ročník 16)
1 2
2012 (Ročník 15)
1 2
2011 (Ročník 14)
1 2
2010 (Ročník 13)
1 2
2009 (Ročník 12)
1-2