Advanced search

Searching in title České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Chapter
Macůrek, Josef. Úvod. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 7–14.

Chapter
Macůrek, Josef. Hospodářská situace ; Její odraz v čs. vztazích (v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu). In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 19–37.

Chapter
Macůrek, Josef. Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 315–316.

Chapter
Macůrek, Josef. Seznam užitých zkratek v textu. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 314.

Chapter
Macůrek, Josef. Rejstřík místní. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 325–332.

Chapter
Macůrek, Josef. Fluktuace obyvatelstva mezi českými zeměmi a Slovenskem (1620-1750). In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 39–68.

Chapter
Macůrek, Josef. Závěr. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 77–79.

Chapter
Macůrek, Josef. Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 15–18.

Chapter
Macůrek, Josef. Rejstřík osobní. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 317–324.

Chapter
Macůrek, Josef. Rejstřík věcný. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 333–337.

Chapter
Macůrek, Josef. Přílohy. In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 81–313.

Chapter
Macůrek, Josef. Projevy vědomí národní osobitosti české, slovenské a československé (1620-1750). In: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. 1969, pp. 69–75.