Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867

Title: Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867
Edition
vyd. 1.
Place of publication
Praha
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1963
Extent
204 s. :
Series
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 89
Language
Polish
Link to MU library catalogue: 93626
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Wstęp
Chapter number Title Custom text
I | Wstęp | 5–9
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
II | Ocena twórczości Słowackiego za życia poety | 11–34
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
III | Głosy o Słowackim bezpośrednio po jego śmierci | 35–56
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
IV | Galicyjscy wielbiciele Słowackiego | 57–60
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
V | Ideologiczna interpretacja dziel Słowackiego w "Dzienniku literackim" v latach 1860-1867 | 61–74
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
VI | Inne ówczesne czasopisma galicyjskie wobec Słowackiego | 75–79
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
VII | Recepcja Słowackiego poza Galicją | 80–91
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
VIII | Słowacki w opracowaniach historyczno literackich | 92–95
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
IX | Ślady oddziaływania Słowackiego na przeciwników ideologicznych poety | 96–107
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
X | Rola Słowackiego w twórczości pokolenia poetyckiego lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych | 108–128
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
XI | Monografia Antoniego Małeckiego | 129–132
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
XII | Ocena Słowackiego w pracach Stanisława Tarnowskiego | 133–138
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
XIII | Monografia Józefa Tretiaka szczytem "krytyki uprzedzeń" wobec Słowackiego. Reakcja krytyki demokratycznej | 139–146
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
XIV | Rekapitulacja sporów o Słowackiego | 147–151
Pelikán, Jarmil
PDF
hidden-section Przypisy
Chapter number Title Custom text
Przypisy | 152–180
Pelikán, Jarmil
PDF
Chapter number Title Custom text
Podstawowa bibliografia | 181–186
Pelikán, Jarmil
PDF
hidden-section Resumé
Chapter number Title Custom text
Resumé | 187–190
Pelikán, Jarmil
PDF
hidden-section Résumé
Chapter number Title Custom text
Résumé | 191–195
Pelikán, Jarmil
PDF
hidden-section Indeks nazwisk
Chapter number Title Custom text
Indeks nazwisk | 196–204
Pelikán, Jarmil
PDF