2

Title: Musicologica Brunensia
Year: 2017
Volume: 52
Issue: 2
Publication year
2017
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Department FF MU
Topic
Title Document
Fukačův příspěvek k helfertovskému konceptu intelektualizace hudební výchovy | 5–9
Tesař, Stanislav
PDF
hidden section Versuch über Fukač
Title Document
Versuch über Fukač | 11–19
Štědroň, Miloš
PDF
Title Document
Diachronně synchronní kontinuum-diskontinuum jako východisko, metoda i cíl : Fukačovy hudební historiografie aneb definice není nikdy definitivní | 21–26
Bohadlo, Stanislav
PDF
Title Document
Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby jako inspirace pro dnešek | 27–41
Perutková, Jana
PDF
Title Document
Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography | 43–48
Macek, Petr
PDF
Title Document
… ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem | 49–56
Pantůček, Viktor
PDF
Title Document
Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně v období 1966–1976 | 57–69
Čolović, Sofija
PDF
Title Document
August Wilhelm Ambros und Eduard Hanslick in Wien: das Schlusskapitel einer musikästhetischen Kontroverse | 71–83
Štědroňská, Markéta
PDF
Title Document
The possibilities of transcribing orchestral works subject to essentiality of their original orchestration | 85–93
Urniežius, Rytis
PDF
Title Document
Compositional technique and phenomenological categories of perception in the Passacaglia of Shostakovich's Symphony No. 8 | 95–108
Mohammad, Iyad Abdelhafeez
PDF
Title Document
Hudba a interpretace : k otázkám analýzy hudebního výkonu | 109–120
Spurný, Lubomír; Fančal, Petr
PDF
Title Document
The language of the assistant and the language of the creator : selected aspects of computer assisted composition | 121–139
Haas, Petr
PDF
Title Document
Profil nátrubkového nástroje z pohledu organologické systematiky založené na akustických vlastnostech | 141–156
Hruška, Viktor
PDF
Title Document
Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century | 157–167
Kozel, David
PDF
Title Document
Utajená skladba Janáčkova politického vzdoru : ke genezi a recepci "slovanské rapsodie" Taras Bulba | 169–185
Zahrádka, Jiří
PDF
Title Document
Několik poznámek k problematice modelace apoteózních finálních struktur v mahlerovských a sibeliovských symfonických juveniliích | 187–199
Dichtl, Karel
PDF
Title Document
Repertoár staré hudby v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku | 201–216
Šmídová Turchichová, Magdalena
PDF
Title Document
Antonio Bioni and his compositions preserved in Kroměříž archive | 217–242
Černá, Zuzana
PDF
Title Document
Johann Heinrich Schmelzer's serenata for the celebrations of Maria Antonia Habsburg's birthday | 243–251
Slouka, Petr
PDF
Title Document
Erhaltenen Musikinstrumente aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kvasice im Hinblick auf museale Sammlungen in Wien und Brünn | 253–263
Lukeš, Miroslav
PDF