Milo, Peter

Name variants:

Milo, Peter (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Hrubý, Petr; Malý, Karel; Milo, Peter. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 391–413.

Article
Crkal, Jiří; Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Milo, Peter. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 887–923.

Article
Milo, Peter; Zeman, Jan; Kuča, Martin. Geofyzikální průzkum lengyelského rondelu v Milovicích, okr. Břeclav. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 55–67.

Article
Havelka, Jan; Milo, Peter. Geofyzikální průzkum opevněných přemyslovských center na Moravě. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 7–37.

Chapter
Milo, Peter. Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času?. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 38–53.

Article
Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 269–287.

Article
Bíško, Richard; Červená, Kateřina; Milo, Peter; Petřík, Jan. Nový halštatský areál Suchohrdly "U Hájkova mlýna" v mikroregionálním kontextu. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 47–70.

Article
Bíško, Richard; Milo, Peter; Petřík, Jan. Průzkum hradiska Suchohrdly "Deblínek" v povodí říčky Únanovky. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 39–49.

Article
Milo, Peter; Kuča, Martin; Zeman, Jan. Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 65–76.

Article
Milo, Peter; Havelka, Jan. Rokytná: non-invasive research into the settlement structure of an early medieval centre. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 7–25.

Article
Petřík, Jan; Hlavica, Michal; Petr, Libor; Chmela, Tomáš; Schenk, Zdeněk; Lukšíková, Hana; Milo, Peter; Vrla, Radim; Odehnal, Petr; Petrůj, Zdeněk; Petrůj, Martin; Kočár, Petr. Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 789–817.

Article
Milo, Peter. Sídliská a sídliskové objekty na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny" z pohľadu geomagnetickeho prieskumu. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 71–91.

Article
Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 123–139.