Oriško, Štefan

Name variants:

Oriško, Štefan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Oriško, Štefan. Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 29–38.

Article
Oriško, Štefan. Kostol klarisiek v Trnave : (Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku). Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 353–368.

Article
Oriško, Štefan. K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 303–309.

Article
Oriško, Štefan. K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši (jednopriestorový kamenný dom). Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 267–281.

Article
Oriško, Štefan. K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 267–280.

Article
Oriško, Štefan. K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 409–422.

Article
Oriško, Štefan. K problému kaplnky Zvolenského zámku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 595–605.

Article
Oriško, Štefan. K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave : (Architektúra kostola v stredoveku). Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 353–365.

Article
Oriško, Štefan. Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 369–377.

Article
Oriško, Štefan. Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí). Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 507–516.

Article
Smoláková, Mária; Oriško, Štefan. Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 233–240.

Article
Oriško, Štefan. Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománskom období na Slovensku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 641–648.

Article
Oriško, Štefan. Špitálsky kostol sv. Heleny v Trnave : (príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola). Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 245–252.

Article
Oriško, Štefan. Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 333–344.

Article
Oriško, Štefan. Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku : (niektoré problémy výskumu). Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 733–744.

Article
Oriško, Štefan. Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k středověkým dědinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 333–344.