Šeďová, Klára

Name variants:

Šeďová, Klára (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 59.

Article
Lintner, Tomáš; Šeďová, Klára. Aiming for active student participation in online university lessons : a case study of two teachers during emergency remote teaching. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 9–34.

Article
Wall, Kate; Švaříček, Roman; Šeďová, Klára. Akční výzkum je věcí profesní odvahy: rozhovor s Kate Wall. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 127–133.

Article
Lefstein, Adam; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman. Být etnografem znamená snažit se porozumět tomu, co se děje: rozhovor s Adamem Lefsteinem. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. 159–165.

Article
Šeďová, Klára. Čas na změnu : editorial. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 3, pp. 5–7.

Chapter
Šeďová, Klára. Čemu se smějí učitelé. In: Šeďová, Klára. Humor ve škole. 2013, pp. 111–134.

Article
Šeďová, Klára; Václavíková, Eva. České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně - ukončení první fáze projektu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 93–98.

Article
Šeďová, Klára. Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 79–92.

Chapter
Šeďová, Klára. Co je humor a jak na něj nahlížet. In: Šeďová, Klára. Humor ve škole. 2013, pp. 11–24.

Article
Šeďová, Klára. Co je úspěch a kde se berou šance uspět? : editorial. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 3, pp. 5–8.

Article
Šeďová, Klára. Co víme o výukovém dialogu?. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. 11–28.

Article
Šeďová, Klára; Pol, Milan. Editorial. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 4, pp. 5–8.

Article
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Šeďová, Klára. Editorial. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Šeďová, Klára. Editorial. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 5–7.

Article
Sedláček, Martin; Šeďová, Klára. Editorial. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Šeďová, Klára; Lehesvouri, Sami. Editorial : How to link teacher education to educational research. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 4, pp. 5–8.

Article
Šeďová, Klára; Pol, Milan; Švaříček, Roman. Editorial : Ve vinárně se Scopusem aneb Teď už to povalí. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Šeďová, Klára. Fenomén zvaný škola : recenze knihy. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 195–199.

Chapter
Šeďová, Klára. Humor jako sociální fenomén. In: Šeďová, Klára. Humor ve škole. 2013, pp. 25–35.

Book
Šeďová, Klára. Humor ve škole. 2013

Chapter
Šeďová, Klára. Humor ve školním prostředí. In: Šeďová, Klára. Humor ve škole. 2013, pp. 37–53.

Chapter
Šeďová, Klára. Jak pracovat s literaturou. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 20–28.

Chapter
Šeďová, Klára. Jmenný a věcný rejstřík. In: Šeďová, Klára. Humor ve škole. 2013, pp. 187–189.

Article
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 59–72.