Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1991, roč. 16, č. [1]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 40

Článek
Plaček, Miroslav. [Andronic, Alexandru. Iaşii: pînă la mijlocul secolului al XVII-lea: geneză şi evoluţie]. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 394.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Středověká a novověká opevnění. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 388.

Článek
Poláček, Lumír. K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 55–72.

Článek
Nekuda, Rostislav. 12. seminář industriální archeologie. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 390.

Článek
Maruniaková, Marta. Súbor skla z Bratislavského hradu. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 361–377.

Článek
Nekuda, Vladimír. Současný stav středověké archeologie na Moravě. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 9–25.

Článek
Unger, Josef. Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 233–239.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Symposium o chronologii 8.—10. století. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 387.

Článek
Měřínský, Zdeněk. XX. Mikulovské sympozium. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 390–391.

Článek
Ruttkay, Matej. Výskum hradu v Topoľčiankach. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 255–267.

Článek
Nekuda, Vladimír. Konference k problematice středověké archeologie. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 385–386.

Článek
Pařík, Vojtěch, Hazlbauer, Zdeněk. Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 293–304.

Článek
Kobrlová, Jana. Pozůstatky "hudebního nástroje" z měšťanského domu v Nymburce. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 357–359.

Článek
Radová-Štiková, Milada, Hauserová, Milena. Lokační urbanismus. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 121–130.

Článek
Chotěbor, Petr. Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 179–190.

Článek
Měchurová, Zdeňka. Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 145–168.

Článek
Čaplovič, Dušan. Sídliskový vývoj Košic a okoli a v 10.—13. storočí. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 73–84.

Článek
Razím, Vladislav. Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 171–177.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 392.

Článek
Nekuda, Rostislav. Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 45–53.

Článek
Radová-Štiková, Milada. Rotunda v Šiveticích (okr. Rožňava). Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 271–276.

Článek
Krajíc, Rudolf. Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 323–344.

Článek
Vaverková, Zuzana. Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 379–384.

Článek
Gabriel, František. Keramický soubor z hradu Frýdštejna. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 279–292.