Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1998, roč. 23, č. [1]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 42

Článek
Smoláková, Mária. K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 245–252.

Článek
Beneš, Jaromír, Kočár, Petr, Suchá, Romana. Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 285–293.

Článek
Čižmář, Zdeněk, Kohoutek, Jiří. Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 335–352.

Článek
Litovský, Michal. Poslední cesta : k úloze komunikace v rituálech spojených se smrtí. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 253–258.

Článek
Boháčová, Ivana. K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. .

Článek
Starec, Petr. K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 27–34.

Článek
Gabriel, František. Komunikace severočeských hradů. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 193–201.

Článek
Tomková, Kateřina. Jantar a komunikace v raně středověkých Čechách. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 223–231.

Článek
Ruttkay, Matej, Hunka, Ján. Historické komunikácie na území stredovekého Slovenska. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 295–302.

Článek
Varhaník, Jiří. K původu stavebního typu hradu Špilberka. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 391–398.

Článek
Wißuwa, Renate. Die Entwicklung eines Verkehrsnetzes in Sachsen unter besonderer Berücksichtigung der Pässe des Erzgebirges und des Vogtlandes. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 89–95.

Článek
Anderle, Jan. Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 399–408.

Článek
Glosová, Michaela, Hazlbauer, Zdeněk, Volf, Petr. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 457–470.

Článek
Bláha, Josef. Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 133–159.

Článek
Durdík, Tomáš. Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 203–213.

Článek
Frolík, Jan, Sigl, Jiří. Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 429–434.

Článek
Kubů, František, Zavřel, Petr. Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 35–57.

Článek
Ševčíková, Zuzana. Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 379–387.

Článek
Chotěbor, Petr. Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 409–413.

Článek
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena, Hlaváček, Petr. Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 471–492.

Článek
Huml, Václav. Příspěvek ke gotické podobě kostela sv. Michala na Starém městě pražském. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 323–334.

Článek
Kašička, František. Zaniklé předasanační komunikace na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 21–26.