D29

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1982
Ročník: 31
Číslo: D29
Rok vydání
1982
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Dušana Jeřábka
Stati
Title Document
K šedesátinám prof. Dušana Jeřábka | [7]–16
Palas, Karel
PDF
K charakteru české poezie v období válek s revoluční a napoleonskou Francií : puchmajerovci jako předstupeň jungmanovského hnutí | 17–23
Pražák, Richard
PDF
Pojetí satiry v Jungmannově literárněteoretické koncepci | 25–29
Skalička, Jiří
PDF
Nové přístupy ke staré lyrice | 31–39
Kopecký, Milan
PDF
Počátky ruského epistolárního románu | 41–47
Mandát, Jaroslav
PDF
Model a funkce literatury v pojetí polských romantiků | 49–56
Kardyni-Pelikánová, Krystyna; Pelikán, Jarmil
PDF
Paměti Matěje Mikšíčka | 57–65
Palas, Karel
PDF
Česká dekadence : příspěvek k hledání jejího typu | 67–74
Kudrnáč, Jiří
PDF
Povídková tvorba Františka Gellnera | 75–80
Buriánek, František
PDF
O rodném kraji Karla Tomana | 81–86
Forst, Vladimír
PDF
Šrámkova anarchistická "hra na vojáčky" | 87–93
Pavelka, Jiří
PDF
Tři časopisy z počátku století | 95–103
Dufek, Jaromír
PDF
Čechovův přínos světovému dramatu | 105–112
Kudělka, Viktor
PDF
K.D. Balmont v českých překladech | 113–121
Kšicová, Danuše
PDF
Jazyková komika v díle Karla Poláčka | 123–130
Hájková, Alena
PDF
Havlíčkův vliv na popřevratovou satiru | 131–139
Pešta, Pavel
PDF
Předmluva a její čtenáři, zvláště někteří : k recepci Mahenova Měsíce | 141–149
Suchomel, Milan
PDF
Tradice a novátorství v komediích V. Majakovského a Voskovce a Wericha : k typologii slovanské komediografie dvacátých a třicátých let 20. století | 151–159
Mikulášek, Miroslav
PDF
Dva typy protifašistické divadelní angažovanosti | 161–167
Bartůšková, Sylva
PDF
Nezvalův Heine | 169–175
Blahynka, Milan
PDF
Poznámky k tématu Vladimír Holan | 177–186
Justl, Vladimír
PDF
Historické romány Čestmíra Jeřábka | 187–195
Vlašín, Štěpán
PDF
Dva typy generačního románu z okupace | 197–203
Vlašínová, Drahomíra
PDF
Časové aspekty v memoárové literatuře | 205–213
Válek, Vlastimil
PDF
Inzitní literatura a Jakub Svoboda | 215–222
Beneš, Bohuslav
PDF
Národní specifičnost literatury a interetnické vztahy | 223–230
Dorovský, Ivan
PDF
K brněnsko-olomouckým vztahům v literárněvědné bohemistice | 231–238
Dvořák, Jaromír
PDF