2

Title: Studia paedagogica
Rok: 2015
Ročník: 20
Číslo: 2
Název čísla
Akce!
Rok vydání
2015
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Poznámka
  • Editoři čísla: Klára Šeďová, Roman Švaříček
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–8
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman
PDF
Stati – Studies
Title Document
Od teorie k praxi: od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi | [9]–31
Lehesvuori, Sami; Viiri, Jouni
PDF
Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu | [33]–58
Šeďová, Klára; Sedláček, Martin
PDF
Learning Study : rozvoj školy skrze kolegiální učení učitelů | [59]–79
Lundgren, Mats; Kihlstrand, Anne-Maj; Schantz Lundgren, Inger von
PDF
Proměna vysokoškolské výuky: zkušenost s využitím kooperativních skupin | [81]–103
Kasíková, Hana
PDF
Diverzita žáků: téma pro vedení školy | [105]–126
Hloušková, Lenka; Trnková, Kateřina; Lazarová, Bohumíra; Pol, Milan
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Akční výzkum je věcí profesní odvahy: rozhovor s Kate Wall | [127]–133
Wall, Kate; Švaříček, Roman; Šeďová, Klára
PDF
Studentské práce – Emerging researchers
Title Document
Bloková výuka nadaných žáků | [135]–150
Majcík, Martin
PDF
Recenze – Review
Title Document
Reflektivní psaní: pro výzkum, pro výuku, pro rozvoj | [151]–156
Sucháček, Petr
PDF