A14

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1966
Ročník: 15
Číslo: A14
Rok vydání
1966
Články
Title Document
K šedesátinám profesora K. Ohnesorga | [7]–12
Bartoš, Jaromír
PDF
Sur le rôle des préfixes dans les langues indoeuropéennes | [13]–25
Erhart, Adolf
PDF
Sur la phonétique toponymique | [27]–28
Beneš, Pavel
PDF
Studie z české pedofonetiky | [29]–51
Pačesová, Jaroslava
PDF
Citově motivované aktualizace v rovině modální stavby výpovědi | [53]–67
Grepl, Miroslav
PDF
Uplatnění systémových souvislostí ve vývoji syntaktické stavby českého jazyka | [69]–76
Bauer, Jaroslav
PDF
K interpretaci vět a souvětí v nářečí | [77]–85
Chloupek, Jan; Michálková, Věra
PDF
Sprache und Text einer altschlesischen Marienlegende aus Upsala | [87]–103
Zatočil, Leopold
PDF
Esquisse du champ conceptuel du travail en roumain | [105]–116
Ostrá, Růžena
PDF
Apuntes al problema de la norma ortoepica en el español | [117]–126
Bartoš, Lubomír
PDF
Los campos sintacticos en el español moderno | [127]–136
Spitzová, Eva
PDF
Materiály
Title Document
Příspěvek k poznání vývoje hanáckých nářečí | [137]–139
Čejka, Mirek; Šlosar, Dušan
PDF
K tvoření adjektiv ve staré češtině | [141]–145
Rusínová, Zdenka
PDF
Способы обогащения словарного состава названиями лиц с суффиксами греческого и латинского происхождения в современном русском языке | [147]–152
Jiráček, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
Из новых трудов по интонации речи | [153]–162
Pavlík, Jaroslav Vincenc
PDF
Ostdeutsch und westdeutsch?: zur sprachlichen Differenzierung im heutigen Deutschland | [163]–167
Merta, Rudolf
PDF
O užití strojů pro lingvistické účely | [169]–173
Ducháček, Otto
PDF
Recenze - referáty - zprávy
Title Document
[Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale] | [175]–178
Spitzová, Eva
PDF
[Buyssens, Eric. Linguistique historique] | 178–180
Ducháček, Otto
PDF
[A Prague school reader in linguistics. Compiled by J. Vachek] | 180–181
Dvořáková, Eva
PDF
[Slarna-Cazacu, Tatiana. Comunicarea în procesul muncii] | 181–182
Trojanová, Jaroslava
PDF
[Златоустов, Л.В. Фонетическая структура слова в потоке речи] | 182–184
Krčmová, Marie
PDF
[Ancient Indo-European dialecte: proccedings of the Conference on Indo-European linguistics held at the University of California, Los Angeles, April 25-27, 1963. Edited by H. Birnbaum and J. Puhvel] | 184–187
Erhart, Adolf
PDF
[Mirčev, K.; Kodov, Chr. Enijninski apostol: starobălgarski pometnik ot XI v.] | 187–188
Večerka, Radoslav
PDF
[Základní všeslovanská slovní zásoba] | 188–189
Večerka, Radoslav
PDF
[Ondráčková, Jana. Rentgenologický výzkum artikulace českých vokálů] | 189–191
Král', Ábel
PDF
[Siatkowski, Janusz. Dialekt ezeski okolic Kudowy. I. ; Siatkowski, Janusz. Dialekt ezeski okolic Kudowy. II.] | 191–194
Šlosar, Dušan
PDF
[Horecký, Ján. Morfematická struktura slovenčiny] | 194–196
Bartáková, Jarmila
PDF
[Lotko, Edward. Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich] | 196–198
Balhar, Jan
PDF
[Александров, Н.М. Проблема второстепенных членов предложения в русском языке] | 198–202
Mrázek, Roman
PDF
[Safarewiczowa, Halina. Oboczność я имею i y меня есть w języku rosyjskim dziś i dawniej] | 202–203
Mrázek, Roman
PDF
[Samsonov, N.O. Drevnerusskij jazyk. I ; Samsonov, N.O. Drevnerusskij jazyk. II] | 203–205
Večerka, Radoslav
PDF
[Видоески, Божо. Кумановскиот говор] | 205–206
Dorovský, Ivan
PDF
[Mirčev, Kiril. Balgarskijat ezik prez vekovete] | 206
Šaur, Vladimír
PDF
[Schieb, Gabriele; Frings, Theodor. Eneide I. Einleitung. Text] | 206–207
Zatočil, Leopold
PDF
[Spangenberg, Karl. Die Mundartlandschaft zwischen Rhön und Eichsfeld] | 208–209
Zatočil, Leopold
PDF
[Stave, Joachim. Wie die Leute reden: Betrachtungen über 15 Jahre Deutsch in der Bundesrepublik] | 209–210
Merta, Rudolf
PDF
[An introduction to the pronunciation of English] | 210–211
Fialová, Drahomíra
PDF
[Haadsma, R.A.; Nuchelmans, J. Précis de latin vulgaire] | 211–212
Ducháček, Otto
PDF
[Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков] | 212–215
Ducháček, Otto
PDF
[Dauzat, Albert; Dubois, Jean; Mitterand, Henri. Nouveau dictionnaire étymologique et historique] | 215–217
Ducháček, Otto
PDF
[Dubois, Jean. Grammaire structurale du français: Nom et pronom] | 217–220
Ostrá, Růžena
PDF
[Chevalier, Jean-Claude; Blanche-Benveniste, Claire; Arrivé, Michel; Peytard, Jean. Grammaire Larousse du français contemporain] | 220–223
Ducháček, Otto
PDF
[Klein, Hans-Wilhelm. Phonetik und Phonologie des heutigen Französisch] | 223–224
Zichová, Marie
PDF
[Warnant, Leon. Dictionnaire de la Prononciation française] | 224–225
Josková, Marie
PDF
[Buben, Vladimír. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník] | 225–227
Bednář, Tobiáš
PDF
Úvody do studia kavkazských jazyků | 227–228
Erhart, Adolf
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [229]–235
Hošková, Magda
PDF