C51

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 2004
Ročník: 53
Číslo: C51
Rok vydání
2005
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-3725-3
Ústav FF MU
Title Document
William of Tyre : shaping of anti-Byzantine sentiments in the period preceding the fourth crusade | [5]–16
Melicharová, Petra
PDF
Title Document
Maxim Grek, reflexe humanismu na Rusi v 16. století | [17]–34
Hloušková, Kateřina
PDF
Title Document
Několik poznámek o správě veřejných financí na Moravě kolem roku 1600 | [35]–54
Sterneck, Tomáš
PDF
Title Document
Vztah mezi Habsburky a Ruskem v druhé polovině 17. století : poselstvo Baklanovského a Michajlova do Vídně roku 1654 | [55]–88
Svoboda, Libor
PDF
Title Document
Správa zádušního jmění na Hlubocku v druhé polovině 17. a počátkem 18. století | [89]–128
Pumpr, Pavel
PDF
Title Document
Standardizace vnitropolitického života v Maďarsku (srpen 1919 - březen 1920) | [129]–152
Tóth, Andrej
PDF
Title Document
Slovenští Romové v letech 1939-1945 | [153]–178
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
VIII. Zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské historie : příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće | [179]–194
Štěpánek, Václav
PDF