3

Title: Studia paedagogica
Year: 2015
Volume: 20
Issue: 3
Publication year
2015
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–6
Brücknerová, Karla
PDF
Stati – Studies
Title Document
Triadické interakce ve výukové komunikaci | [7]–19
Molinari, Luisa; Mameli, Consuelo
PDF
Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku | [21]–46
Chrz, Vladimír; Nohavová, Alena; Slavík, Jan
PDF
Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie | [47]–67
Koubek, Petr; Janík, Tomáš
PDF
Postoje rodičů k volbě základní školy | [69]–88
Simonová, Jaroslava
PDF
Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu | [89]–112
Zounek, Jiří; Knotová, Dana; Šimáně, Michal
PDF
Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice | [113]–130
Lojdová, Kateřina; Lukas, Josef
PDF
Studentské práce – Emerging researchers
Title Document
Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání | [131]–144
Ferdanová, Jitka
PDF
Typologie rodinných vypravěčů | [145]–159
Sedláčková, Jana
PDF
Recenze – Review
Title Document
Školy ve víru změn a ve stojatých vodách stability | [161]–164
Šeďová, Klára
PDF