[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1976
Volume: 1
Issue: [1]
Topic
Title Document
Podíl Svazu družstevních rolníků na zlepšování životního prostředí současné vesnice | 5–8
Červinková, Renata
PDF
Title Document
Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.—10. století | 9–26
Dostál, Bořivoj
PDF
Title Document
Neznámý typ středověkého pozemního domu | 27–32
Pitterová, Anna
PDF
Title Document
Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě | 33–48
Nekuda, Vladimír
PDF
Title Document
Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti | 49–54
Frolec, Václav
PDF
Title Document
K metodice studia půdorysu středověké vesnice | 55–60
Smetánka, Zdeněk; Škabrada, Jiří
PDF
Title Document
Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav) | 61–89
Novotný, Boris
PDF
Title Document
Další poznatky ke studiu plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině | 91–97
Černý, Ervín
PDF
Title Document
Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu | 99–107
Černý, Ervín
PDF
Title Document
Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského (Vývoj a změny struktury osídlení) | 109–120
Měřínský, Zdeněk
PDF
Title Document
Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě | 121–137
Nekuda, Rostislav
PDF
Title Document
Životní prostředí vesnických sídlišť 10.—15. století v ČSR (Nástin dosavadních výsledků) | 139–144
Snášil, Robert
PDF
Title Document
Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách | 145–151
Rybníčková, Eliška; Rybníček, Kamil
PDF
Title Document
Vesnické osídlení z 10. století v Bořitově, trať Niva | 153–157
Souchopová, Věra
PDF
Title Document
Výsledky výzkumu na Slavkovsku v roce 1974 | 159–163
Šaurová, Dagmar
PDF
Title Document
K archeobotanickému výzkumu v zaniklých Konůvkách | 165–167
Opravil, Emanuel
PDF
Title Document
Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970-1972 | 169–175
Unger, Josef
PDF
Title Document
Archeologický výzkum hradu Vizmburka | 177–187
Hejna, Antonín
PDF
Title Document
Die archäologische Erforschung des ehemaligen slawischen Klosters am Sázavafluß (bez. Kutná Hora) | 189–190
Reichertová, Květa
PDF
Title Document
Archeologický výzkum historického jádra Mostu v roce 1974 | 197–204
Velímský, Tomáš
PDF
Title Document
Archeologický průzkum historického jádra města Uničova (Předběžná zpráva) | 205–230
Michna, Pavel
PDF
Title Document
Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova | 231–252
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří
PDF
Title Document
Historicko-archeologický výskum v Liptovskej Mare | 253–269
Hoššo, Jozef
PDF
Title Document
Archeologický výskum v Budmericiach | 271
Egyházy-Jurovská, Beata
PDF
Title Document
Příspěvek k metodikám úpravy subfosilních uhlíků dřev pro jejich determinaci | 273–282
Kyncl, Josef
PDF
Title Document
Podzemní voda údolí řeky Dyje | 283–296
Kouřil, Zdeněk; Prokop, Jaroslav
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 297
PDF