[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 2007
Volume: 32
Issue: [1]
Publication year
2007
Topic
Title Document
Uznesenie z XXXVIII. medzinárodnej konferencie archeológov stredoveku PDF
A. Archeologie středověkého města – Archäologie der mittelalterlichen Stadt
Title Document
Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt). Thesen | 9–36
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Archeologie a poznání moravských a slezských měst | 37–80
Procházka, Rudolf
PDF
Architektonický vývoj Brna ve 13. století | 81–91
Šlancarová, Věra
PDF
K proměně osady Jemnice na královské město | 93–102
Plaček, Miroslav
PDF
Špecifiká archeologického výskumu banského mesta | 103–112
Labuda, Jozef
PDF
Výsledky výskumu severovýchodnej bašty mestského opevnenia v Bardejove | 113–122
Bóna, Martin; Lukáč, Gabriel
PDF
Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny | 123–131
Čatayová, Silvia
PDF
Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch | 133–137
Ragač, Radoslav
PDF
Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena | 139–150
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav
PDF
Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach | 151–168
Ďurišová, Marcela; Kűrthy, Ľuboš; Pristáš, Martin
PDF
Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů | 169–184
Čechura, Martin
PDF
Výzkum chebských vnitrobloků | 185–197
Šebesta, Pavel
PDF
Vkládání hradů do starších českých měst | 199–210
Durdík, Tomáš
PDF
Typy objektů valečovského "městečka" | 211–224
Podroužek, Kamil; Gabriel, František
PDF
Z badań archeologicznych nad miastami południowej Polski. Rynek Główny w Krakowie w świetle prac przeprowadzonych w latach 2005–2007 | 225–235
Buśko, Cezary
PDF
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Title Document
Tvrz a město Jeseník ve středověku | 239–268
Kouřil, Pavel; Kováčik, Peter; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin
PDF
Litomyšl, Benátky a Čistá: hradiště a středověké cesty | 269–282
Severin, Karel
PDF
Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec | 283–295
Peřina, Ivan
PDF
Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova | 297–308
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Prievidzský hrad, jeho lokalizácia, súčasný stav bádania a perspektívy ďalšieho výskumu | 309–318
Miňo, Martin
PDF
Średniowieczne założenie obronne na górze Gromnik (Dolny Śląsk) | 319–332
Pankiewicz, Aleksandra
PDF
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Title Document
Vrcholnostredoveká osada v Beckove | 335–349
Hanuliak, Milan
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Title Document
K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave : (Architektúra kostola v stredoveku) | 353–365
Oriško, Štefan
PDF
Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave | 367–381
Smoláková, Mária
PDF
Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove | 383–388
Harčar, Peter; Uličný, Marián
PDF
Stavebné kamene Kostola Sv. Emeráma na Nitrianskom hrade | 389–403
Pivko, Daniel
PDF
K poznání raněstředověké baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě | 405–429
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Benešov – horní zvonice u kostela sv. Mikuláše | 431–449
Glosová, Michaela
PDF
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Archeologické pramene ako doklady kultúrnych a ekonomických kontaktov Banskej Štiavnice a okolia s talianskym prostredím v stredoveku | 453–464
Koóšová, Petra
PDF
Uzbrojenie mieszczan bardiowskich w świetle spisów z lat 1493, 1521 i 1536 | 465–475
Grabarczyk, Tadeusz
PDF
Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše | 477–489
Bravermanová, Milena
PDF
Typ "závěsného" kachle z pozůstalosti Zdeňka Hazlbauera | 491–499
Loskotová, Irena
PDF
Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea | 501–510
Tymonová, Markéta
PDF
Rzemieślnicza obróbka surowca kościanego i rogowego w późnośredniowiecznym Wrocławiu | 511–525
Jaworski, Krzysztof
PDF
Recenze a zprávy – Buchbesprechungen und Mitteilungen
Title Document
[Pojsl, Miloslav. Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420] | 527
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Seminář – Přemyslovcia Vyšehrad | 527–528
Nechvátal, Bořivoj
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 529
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 530–531
PDF