Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Slavica litteraria 2016, roč. 19, č. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29

Článek
Zelenka, Miloš. Minulost a budoucnost česko-slovenské komparatistiky. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 236–237.

Článek
Paliga, Sorin. Jakobson's outstanding of his contribution to the history Czechoslovak cultural studies and research. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 217–218.

Článek
Pospíšil, Ivo. Podnětná kniha ze Slovenska. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 215–216.

Článek
Mikulášek, Alexej. Dvakrát o Karlu Čapkovi. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 232–235.

Článek
Pospíšil, Ivo. Odešla významná osobnost českého národního života. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 207–213.

Článek
Pospíšil, Ivo. Slovanský svět existuje: rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 13–32.

Článek
Fedosov, Oleg. Новый мировой порядок и современная славистика. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 91–98.

Článek
Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna. Историографический акцент русской литературы. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 79–90.

Článek
Štěpánek, Václav. Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 121–133.

Článek
Maiello, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě "L'Orientale" v Neapoli (1989–2015). Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 173–182.

Článek
Pospíšil, Ivo. Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 223–225.

Článek
Jesenšek, Marko. Инoй взгляд на историю словенского литературнoгo языка. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 99–119.

Článek
Bubeníková, Miluša. K významu akademického časopisu Československá rusistika v dějinách české rusistiky. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 183–188.

Článek
Dorovská, Dagmar. Blaže Koneski u nás. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 238–239.

Článek
Šaur, Josef. Zapojení doktorských studentů do výzkumných projektů : (zkušenosti se specifickým výzkumem). Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 189–196.

Článek
Pokorný, Milan. Ad vocem: Štefan Krčméry. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 221–222.

Článek
Žemberová, Viera. Tri sondy z minulosti do prítomnosti. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 226–231.

Článek
Pospíšil, Ivo. Slovanský svět a slavistika v převratné době: několik úvodních reflexí. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 9–10.

Článek
Hříbková, Radka, Žofková, Hana. Tradice oboru nás zavazují i inspirují : (historie a současnost didaktiky ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 197–204.

Článek
Vlček, Radomír. Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 155–166.