I8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1973
Ročník: 22
Číslo: I8
Rok vydání
1974
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Artikel – Статьи
Title Document
25 let československé socialistické pedagogiky | [7]–15
Jůva, Vladimír
PDF
Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy | [17]–43
Mojžíšek, Lubomír
PDF
K problematice komunistické mravní výchovy | [45]–64
Přadka, Milan
PDF
Utváření pojmů u dětí | [65]–89
Monatová, Lili
PDF
Vývoj jazykové výchovy | [91]–104
Liškař, Čestmír
PDF
Příspěvek k pojetí výchovy dospělých | [105]–121
Jůva, Vladimír
PDF
Úsilí o jednotnou střední školu mezi dvěma světovými válkami | [123]–135
Veselá, Zdenka
PDF
Diskuse – Diskussion – Дискуссии
Title Document
K možnostem systémového pojetí pedagogiky | [137]–143
Přadka, Milan
PDF
Intelektové schopnosti a školská úspešnosť vo vzťahu k činitel'om prostredia | [145]–151
Adamovič, Karol; Koubeková, Eva; Miklová, Jolana
PDF
Sebevražda z aspektu interpersonální situace | [153]–157
Viewegh, Josef
PDF
Makarenkovy psychologické pracovní hypotézy | [159]–162
Pecha, Libor
PDF
Systémový přístup k pedagogice | [163]–165
Jůva, Vladimír
PDF
Jazyková výchova dospělých | [167]–172
Liškař, Čestmír
PDF
Zprávy a recenze – Nachrichten und Rezensionen – Сообщения и обсуждения
Title Document
Vznik a vývoj OMEP | [173]–174
Monatová, Lili
PDF
[Pekelis, Viktor Davidovič. Malenkaja enciklopedija o bol'šoj kibernetike (Malá encyklopedie o velké kybernetice)] | 174–175
Přadka, Milan
PDF
[Bondar, A.D. Pedagogična praktyka studentiv] | 176–177
Veselá, Zdenka
PDF
[Neuner, Gerhart et al. Allgemeinbildung, Lehrplanwerk, Unterricht: eine Interpretation des Lehrplanwerks der sozialistischen Schule der DDR unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung eines wissenschaftlichen und parteilichen Unterrichts] | 177–178
Jůva, Vladimír
PDF