A20

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1972
Ročník: 21
Číslo: A20
Rok vydání
1973
Poznámka
  • K VII. mezinárodnímu sjezdu slavistů ve Varšavě
Title Document
20 let Sborníku prací Filosofické fakulty | [5]–7
Lamprecht, Arnošt
PDF
Stati
Title Document
K vývoji gramatických kategorií v dětské řeči | [9]–19
Pačesová, Jaroslava
PDF
Der verbale modus im Indoeropäischen | [21]–38
Erhart, Adolf
PDF
Lexicostatistic dating and slavonic languages : some tentative results | [39]–52
Čejka, Mirek
PDF
K praslovanským palatalizacím | [53]–61
Večerka, Radoslav
PDF
K zakončení nom. sg. o-kmenů v praslovanštině | [63]–66
Lamprecht, Arnošt
PDF
Příspěvek k rekonstrukci praslovanských názvů měsíců | [67]–78
Šaur, Vladimír
PDF
K slovanským činiteľským menám na -tec | [79]–96
Bartáková, Jarmila
PDF
Славянский ситаксический тип "мне нечего читать" | [97]–105
Mrázek, Roman
PDF
O nových slovanských evropeismech s předložkovou funkcí vyjadřujících obecné vztahy souvislosti a odlišnosti | [107]–122
Ševčík, Oldřich
PDF
Možnosti syntakticko-geografického členění západoslovanských jazyků | [123]–132
Michálková, Věra
PDF
Kmenoslovný vývoj slovesných a-kmenů v češtině | [133]–142
Šlosar, Dušan
PDF
Vyjadřování tzv. voluntativní modality v novodobé češtině | [143]–150
Grepl, Miroslav
PDF
Některé syntaktickosémantické vlastnosti českých sloves pohybu | [151]–162
Pavelková, Marie; Pala, Karel
PDF
Имена носителя отношения к субстанции с интернациональными суффиксами в современном русском языке: (в сопоставлении с чешским) | [163]–178
Jiráček, Jiří
PDF
Словообразовательный и функционально-семантический анализ прилагательных, обозначающих выразительный признак: (на материале русского и чешского языков) | [179]–191
Žaža, Stanislav
PDF
Úplné a částečné otázky zjišťovací v ruštině | [193]–200
Hančilová, Miluše
PDF
Pražská Cimelie č. 1 očima romanisty : (Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci) | [201]–208
Beneš, Pavel
PDF
Rozhledy
Title Document
Nouvelles contributions á la pédolinguistique | [209]–213
Ohnesorg, Karel
PDF
A new study on the ontogenesis of grammar | [215]–225
Pačesová, Jaroslava
PDF
Recenze - referáty - zprávy
Title Document
[Horák, Ladislav; Šrámek, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I, A-L] | [227]
Šlosar, Dušan
PDF
[Wandruszka, Mario. Sprachen vergleichbar und unvergleichlich] | [227]–229
Ducháček, Otto
PDF
[Coseriu, Eugenio. Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes] | 229–230
Ducháček, Otto
PDF
[Haudricourt, André; Juilland, Alphonse. Essai pour une histoire structurale du phonétisme français] | 230–231
Ducháček, Otto
PDF
[Études de linguistique appliquée. Red. A.J. Greimas, R. Moreau, Ch. Muller, B. Pottier, P.J. Wexler, J.M. Zemb] | 231–232
Ducháček, Otto
PDF
[Lopatnikova, N.N.; Movšovič, N.A. Precia de lexicologie du français moderne] | 232–233
Ducháček, Otto
PDF
[Dictionnaire du français contemporain: spécial enseiguement] | 233–234
Ducháček, Otto
PDF
[Šmilauer, Vladimír. Novočeské tvoření slov] | 234–236
Rusínová, Zdenka
PDF
[Rivière, Philippe; Danchin, Laurent. Linguistique et culture nouvelle] | 236–238
Ducháček, Otto
PDF
[Hundsnurscher, Franz. Neuere Methoden der Semantik: eine Einführung anhand deutscher Beispele] | 238–240
Ducháček, Otto
PDF
[Geckeler, H. Zur Wortfelddiskussion: Untersuchungen zur Gliederung des Wortfeldes "alt - jung - neu" im heutigen Französisch] | 241
Ducháček, Otto
PDF
[Weihen, E. Der negative Vergleich in der russischen Volkspoesie] | 241–244
Brandner, Aleš
PDF
[Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. I., Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa ; Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. II., Rzeczowniki z formantem w funkciji przadmiotowej] | 244–246
Šlosar, Dušan
PDF
[Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch] | 246
Ohnesorg, Karel
PDF
[Worth, D.S.; Kozak, A.S.; Johnson, D.B. Russian derivational dictionary] | 247–250
Jiráček, Jiří
PDF
[Шигаревская, Н.А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи] | 250–251
Bartoš, Lubomír
PDF
Apprentissage du français langue étrangère | 251–253
Stavinohová, Zdeňka
PDF
[Martin, Robert. Temps et aspect: essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français] | 253–256
Fialová, Marie
PDF
[Muljačič, Žarko. Introduzione allo studio della lingua italiana] | 256–258
Kolářová, Zdeňka
PDF
[Vereščagin, J.M. Iz istorii vozniknovenija literaturnogo jazyka slavjan. I., Perevodčeskaja technika Kirilla i Mefodija ; Vereščagin, J.M. Iz istorii vozniknovenija literaturnogo jazyka slavjan. II., Vaŕjirovanije [i.e. Var'jirovanije] sredstv vyraženija v perevodčeskoj technike Kirilla i Mefodija] | 258–259
Večerka, Radoslav
PDF
[Йирачек, Йиржи. Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке] | 259–261
Šlosar, Dušan
PDF
[Girtelschmidová, V.; Hladký, J. Mluvnice ruského jazyka pro příslušníky ČSLA] | 261–262
Žaža, Stanislav
PDF
[Das Stadtrechtsbuch von Sillein: Einleitung. Edition und Glosar von Ispo Tapani Piirainen] | 263–264
Masařík, Zdeněk
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [265]–274
Hošková, Magda
PDF