B51

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 2004
Ročník: 53
Číslo: B51
Rok vydání
2004
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-3454-8
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
Immanuel Kant (22.4.1724-12.2.1804) | 5
Zouhar, Jan
PDF
Platónova terminologie při popisu vztahů mezi jednotlivinami a idejemi | [7]–18
Petrželka, Josef
PDF
Filozofie v českých zemích a v Polsku v předhusitském období | [19]–38
Jokeš, Petr
PDF
Ironia, ad irritum redacta : romantická teorie ironie | [39]–56
Horyna, Břetislav
PDF
Harold Bloom a gnose | [57]–72
Funda, Ondřej
PDF
Pojmové postoje z hlediska logiky | [73]–86
Raclavský, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
Z Moravy na konec světa | [87]–95
Špidlík, Tomáš
PDF
Můj poutnický příběh filosofie | [96]–114
Vrána, Karel
PDF
Filosofie dějin nešťastného lidstva : 200 let od úmrtí J.G.Herdera | [115]–118
Horyna, Břetislav
PDF
Problémy tradičního pojetí altruismu L.N. Tolstého : několik poznámek ke studii Josefa Sedláčka | [119]–125
Maleček, Martin
PDF
Ruští filosofové v meziválečném Československu | [126]–136
Mach, Jaromír
PDF
Mirko Novák a jeho Česká estetika | [137]–147
Foglarová, Eva
PDF
Zprávy
Title Document
Recht - Geschichte - Religion : zpráva z kantovské konference konané ve Vídni 4.-6. března 2004 | [148]–150
Havlín, Tomáš
PDF
Recenze
Title Document
[Colaiaco, James A. Socrates against Athens: philosophy on trial] | [151]–153
Vojta, Jakub
PDF
[Ricken, Friedo. Religionsphilosophie] | 154–155
Horyna, Břetislav
PDF
[Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení: proměna obrazu vědy v analytické tradici] | 155–157
Holzbachová, Ivana
PDF
[Znoj, Milan, ed. Šance otevřené společnosti: k poctě Karla Raimunda Poppera] | 157–158
Holzbachová, Ivana
PDF
[Słomski, Wojciech. Trzy światy: szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera] | 159–160
Holzbachová, Ivana
PDF
[Opat, Jaroslav. Průvodce životem a dílem T.G. Masaryka: česká otázka včera a dnes] | 160–161
Zouhar, Jan
PDF
[Radvan, Eduard. Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení: příspěvek k diskusi o etice, vojenství, vojenské činnosti, služby a profese] | 161–163
Zouhar, Jan
PDF
[Blecha, Ivan. Edmund Husserl a česká filosofie] | 163–164
Zouhar, Jan
PDF
[Leško, Vladimír. Philosophy of the history of philosophy] | 164–165
Zouhar, Jan
PDF
[Descartes, René. Meditace o první filosofii: námitky a autorovy odpovědi] | 165–166
Horyna, Břetislav
PDF
[Bobbio, Norberto. L 'eta dei diritti. Ed. Giulio Einaudi] | 167–168
Ručková, Lenka
PDF
Dvě knihy o Florencii 16. století | 168–173
Holzbachová, Ivana
PDF