B47

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Year: 2000
Volume: 49
Issue: B47
Publication year
2000
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-2405-4
Department FF MU
Topic
Title Document
Přátelské setkání u příležitosti životního jubilea významných osobností české filosofie a logiky 23.3.2000 | [5]–6
Šmajs, Josef
PDF
Články
Title Document
Podíl Brna na velikosti české filosofie : (pohled subjektivní) | [7]–9
Zumr, Josef
PDF
Brněnská katedra filozofie 1950-2000 | [11]–18
Zouhar, Jan
PDF
Člověk a filozof Lubomír Nový | [19]–24
Pavlincová, Helena
PDF
Poválečná brněnská léta J.L. Fischera | [25]–36
Gabriel, Jiří
PDF
Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a ontologie evoluční ontologie | [37]–46
Šmajs, Josef
PDF
Num verum est, num necesse sit? | [47]–62
Horyna, Břetislav
PDF
Skepse v etice : Marquard, Mackie a Weischedel | [63]–74
Brázda, Radim
PDF
Tichý's "Five modes of forming constructions" | [75]–82
Raclavský, Jiří
PDF
Jaká filosofie dějin pro naši dobu? : několik poznámek | [83]–92
Horák, Petr
PDF
Le rationalisme de Démocrite | [93]–106
Salem, Jean
PDF
Ontologické základy poznatelnosti | [107]–112
Krob, Josef
PDF
Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd : (symbol, archetyp a aktualizace) | [113]–125
Hroch, Jaroslav
PDF
Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina | [127]–140
Holzbachová, Ivana
PDF
Rozhledy a ohlasy
Title Document
Krátké variace na téma ὄνομα και νόμος | [141]–145
Švandová, Blažena
PDF
Báječný starý svět, aneb, Mýtus návratu v podání jednoho "ekologicky" orientovaného myslitele : habet mundus iste noctes suas et non paucas | [147]–152
Binka, Bohuslav
PDF
O jedné "malé" učebnici | [153]–159
Holzbachová, Ivana
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Frede, Dorothea. Platons "Phaidon": der Traum von der Unsterblichkeit der Seele] | [161]–163
Petrželka, Josef
PDF
[Mulgan, Richard Grant. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií] | 163–165
Holzbachová, Ivana
PDF
[Mezi řádky = Entre les lignes: Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám. K vydání připravili Herbert Hanreich, Marcela Sedláčková, Petra Stehlíková] | 165–166
Holzbachová, Ivana
PDF
[Hain, Radan. Staatstheorie und Staatsrecht in T.G. Masaryks Ideenwelt] | 166–167
Lukeš, Pavel
PDF
[Smreková, Dagmar; Palovičová, Zuzena. Podnikateľská a enviromentálna etika] | 167–170
Hroch, Jaroslav
PDF