2

Title: Archaeologia historica
Year: 2014
Volume: 39
Issue: 2
Publication year
2014
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 45. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku, Kutná Hora 16.–19. září 2013.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Topic
Hrady – Burgen
Title Document
Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách | 411–419
Gabriel, František; Kursová, Lucie
PDF
K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu | 421–437
Varhaník, Jiří
PDF
Tvrze na Kladensku | 439–471
Novák, David; Vařeka, Pavel
PDF
Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih | 473–501
Čapek, Ladislav; Netolický, Petr; Plzák, Jindřich; Vladař, Jan
PDF
Hrad Třemšín : geofyzikální průzkum a jeho ověření pomocí vrtů a vzorkovací sondáže | 503–517
Krofta, Tomáš; Křivánek, Roman
PDF
Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích | 519–537
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky : k otázkám možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu | 539–547
Hložek, Josef; Menšík, Petr; Štaffen, Zdeněk; Gersdorfová, Zlata; Procházka, Milan
PDF
Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest | 549–561
Martínek, Jan; Vích, David
PDF
Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište | 563–579
Bóna, Martin; Barta, Peter; Ragač, Radoslav; Pivko, Daniel
PDF
Kovy - Metalle
Title Document
Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska | 583–607
Hlubek, Lukáš; Šlézar, Pavel
PDF
Od hertovního stříbra až téměř k minci, neboli, Od hutí až téměř k mincovnám | 609–637
Hrubý, Petr
PDF
Doklady zpracování železa na hradě Tepenci | 639–647
Vránová, Vendula; Vrána, Jakub; Moník, Martin
PDF
Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici | 649–655
Labuda, Jozef; Budaj, Marek
PDF
Pozůstatky rýžování zlata v tzv. Bojanovském újezdu (okres Chrudim) | 657–675
Musil, Jan; Netolický, Petr
PDF
Sídliště - Siedlungen
Title Document
Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova | 679–687
Hanuliak, Milan
PDF
Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre | 689–699
Bielich, Mário
PDF
Sakrální objekty – Sakralobjekte
Title Document
Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012 | 703–721
Frolík, Jan
PDF
Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013) | 723–737
Samuel, Marián; Majerčíková, Danka; Furman, Martin
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka | 739–743
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Ing. arch. Jaroslav Mackerle – archeolog Malé Hané | 744–745
Peluněk, Lukáš F.
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
XLV. mezinárodní konference archeologie středověku | 747–748
Frolík, Jan
PDF
Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku | 748–751
Měřínský, Zdeněk
PDF
Hana Jordánková – Ludmila Sulitková: Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990–2010) | 751–752
Loskotová, Irena
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 754–757
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [762]–[763]
PDF