Hanuliak, Milan

Name variants:

Hanuliak, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 38.

Article
Hanuliak, Milan. Charakter a význam hraníc v časopriestorovej dimenzii pohrebného ritu z mladšieho úseku včasného stredoveku. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 37–51.

Article
Hanuliak, Milan. Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 37–51.

Article
Hanuliak, Milan; Mináč, Vladimír. Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 639–656.

Article
Hanuliak, Milan. Fenomén interetnických vztahov vo včasnostredovekom osídlení Slovenska. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 235–243.

Article
Hanuliak, Milan. Interpretačný přínos z terénneho výskumu vo Vlčkovciach (okr. Trnava). Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 463–475.

Article
Hanuliak, Milan. K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 469–478.

Article
Hanuliak, Milan. K súčasnému stavu poznatkov a problémov osídlenia Nitrianska v 9.—13. storočí. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 85–100.

Article
Hanuliak, Milan. K zmenám náboženských predstáv v 9.—12. storočí. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 323–333.

Article
Hanuliak, Milan. Komunikácie Slovenska z 10.-13. storočia v kontexte trás vojenských akcií. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 233–244.

Article
Hanuliak, Milan. Materiálna kultúra 9.–10. storočia z opevneného sídliska v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 157–174.

Article
Hanuliak, Milan. Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.-13. storočia. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 275–286.

Article
Hanuliak, Milan. Najnovšie výsledky výskumu pohrebísk 9.—12. storočia na Slovensku. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 521–535.

Article
Hanuliak, Milan; Zábojník, Jozef. Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okres Nové Zámky. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 505–512.

Article
Hanuliak, Milan. Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 7–19.

Article
Hanuliak, Milan. Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 479–490.

Article
Hanuliak, Milan. Osídlenie Žitného ostrova z pohladu stredovekej archeologie. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 97–102.

Article
Hanuliak, Milan. Príspevok k počiatkom stredovekého mesta Banská Štiavnica. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 275–284.

Article
Hanuliak, Milan. Problematika hrobov pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí na Slovensku. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 67–74.

Article
Hanuliak, Milan. Problémy archeologického bádania na Dunajskom vodnom diele. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 77–82.

Article
Hanuliak, Milan; Nešporová, Tamara. Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 325–342.

Article
Hanuliak, Milan. Rozdiely v stavebnej podobe objektov na sídlisku 9.—12. storočia v Chľabe a ich význam. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 337–347.

Article
Hanuliak, Milan. Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 679–687.

Article
Hanuliak, Milan. Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 379–396.

Article
Hanuliak, Milan. Sociálna pozícia detských jedincov petrifikovaná v pohrebiskovom materiáli z 9.–10. storočia. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 169–181.

Article
Hanuliak, Milan. Sociálna pozícia obyvateľov opevneného sídliska z 9.–10. storočia v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 123–141.