Prokeš, Lubomír

Name variants:

Prokeš, Lubomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Biostratinomické faktory ve studiu pohřebního ritu. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 29–36.

Article
Prokeš, Lubomír; Procházková, Markéta; Kuča, Martin; Parma, David; Fojtík, Pavel; Humpola, David. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 113–130.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Literatura. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 42–48.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Metody prospekce, exkavace a odběru vzorků ve forenzní archeologii. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 37–41.

Article
Vostrovská, Ivana; Prokeš, Lubomír. Model chronologického vývoje sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách". Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 93–135.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Obsah. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. .

Chapter
Petřík, Jan; Nikolajev, Pavel; Salaš, Milan; Prokeš, Lubomír. Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve starší době bronzové. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 90–98.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Polohové transformace skeletu. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 17–28.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Posmrtné chemické změny a jejich význam pro interpretaci pohřebního ritu. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 4–12.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Post-mortem changes and their meaning in the interpretation of the burial rite (relation between archaeology and forensic science). In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 49.

Article
Matoušek, Jakub; Kuča, Martin; Prokeš, Lubomír; Štohandlová, Jitka. Příspěvek k metodice povrchového sběru: povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky : předběžná analýza výsledků. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 51–69.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Úvod. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 3.

Chapter
Prokeš, Lubomír. Zachovalost kosterních pozůstatků. In: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 2007, pp. 13–16.