Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 1066

Článek
Macháček, Josef. Soud a druhy soudů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1955, roč. 4, č. B3, s. 95–115.

Článek
Macháček, Josef. [Engst, Jaroslav. Co dává filosofie pro život?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1955, roč. 4, č. B3, s. 129–130.

Článek
Riedel, Gustav. Charles Montesquieu : (18.I.1869-10.II.1755). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1955, roč. 4, č. B3, s. 63–87.

Článek
Vojta, Jakub. [Proclus. On the eternity of the world. Greek text with introduction, translation, and commentary by H.S. Lang and A.D. Macro]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 130–133.

Článek
Ze současné polské filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 5.

Článek
Kiepas, Andrzej. Kritika instrumentálního rozumu a problém odpovědnosti v oblasti techniky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 15–26.

Článek
Horyna, Břetislav. [Valenta, Lubomír. Problémy analytické filozofie: historický úvod: počátky a první období (od Frega po Carnapa)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 122–123.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 126–127.

Článek
Osolsobě, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 69–78.

Článek
Raclavský, Jiří. Some arguments for the use of the notion of construction. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 61–67.

Článek
Richter, Vladimír. Od matematiky k dějinám středověké filosofie : (poznámky k životopisu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 93–97.

Článek
Zouhar, Jan. [Leško, Vladimír; Hubík, Stanislav. Človek, panstvo, komunikácia: panský pomer človeka k prírode a hodnoty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 123–124.

Článek
Noras, Andrzej J.. Dějiny a aktuálnost novokantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 27–35.

Článek
Gawor, Leszek. Polské společenské myšlení v letech 1895-1939. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 43–48.

Článek
Głombik, Czesław. Franc Grivec o rozdělených slovanských kulturách : česká a polská inspirace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 7–14.

Článek
Horyna, Břetislav. [Kiepas, Andrzej. Czlowiek wobec dylematów filozofii techniki]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 124–126.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Iggers, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 128–130.

Článek
Maleček, Martin. Etická koncepce Lva N. Tolstého jako problém českých národovců : několik nejen historických poznámek k tématu L.N. Tolstoj a české myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 79–92.

Článek
Horyna, Břetislav. [Pospíšil, Ivo. Až se vyčasí...: úvahy, kritiky, glosy, eseje]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 121–122.

Článek
Holzbachová, Ivana. Spenglerovo pojetí politiky v díle Der Untergang des Abendlandes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 98–104.

Článek
Lejman, Jacek. Ekologie, současná biologie a polské ekologické myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 49–59.

Článek
Daneš, Jaroslav. Tradice v medicíně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 105–120.

Článek
Jedynak, Stanislaw. O duchu české filozofie očima Poláka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. 37–41.

Článek
Novák, Mirko. Na okraj Stalinových "Ekonomických problémů socialismu v SSSR". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1953, roč. 2, č. B1, s. 7–8.

Článek
Cetl, Jiří. O Ibn-Sinovo místo v dějinách filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1953, roč. 2, č. B1, s. 25–33.