A2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1954
Volume: 3
Issue: A2
Publication year
1954
Články
Title Document
Prostý lokál ve středobulharských památkách | [5]–17
Bauer, Jaroslav
PDF
K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku | [18]–31
Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín
PDF
Zvláštnosti větného členění ve spisovné češtině a v nářečích | [32]–43
Gregor, Alois
PDF
Ke genesi slovesné flexe v jazycích indoevropských : glottogonická úvaha | [44]–57
Erhart, Adolf
PDF
Ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der tschechischen Germanistik | [58]–66
Zatočil, Leopold
PDF
Notes on the phonological development of the ne. pronoun she | [67]–80
Vachek, Josef
PDF
Poznámky k funkci pomlčky v anglickém interpunkčním systému | [81]–89
Firbas, Jan
PDF
Nekrology
Title Document
Profesor Emanuel Šrámek | [90]–91
Chloupek, Jan
PDF
Profesor Adolf Kellner | 91–97
Skulina, Josef
PDF
Z prací ústavů
Title Document
Práce v oboru slovanské jazykovědy na Filosofické fakultě brněnské university v období 1945-1954 | [98]–104
Skoupil, Zdeněk
PDF
Diskuse
Title Document
Překládat - nepřekládat? | [105]
Gregor, Alois
PDF
Recense a referáty
Title Document
[Scheller, Meinrad. Die Oxytonierung der griechischen Substantiva auf -ıα: Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät I der Universität Zürich] | [106]–109
Bartoněk, Antonín
PDF
[Bräuer, Herbert. Der persönliche Agens beim Passiv im Altbulgarischen] | 109–111
Bauerová, Marta
PDF
[Lamprecht, Arnošt. Středoopavská nářečí] | 111–114
Gregor, Alois
PDF
[Ułaszyn, Henryk. Język złodziejski] | 114–116
Skulina, Josef
PDF
[Jung, Walter. Kleine Grammatik der deutschen Sprache] | 116–117
Masařík, Zdeněk
PDF
Zprávy
Title Document
K výkladu asyndetických spojení typu stříbro-zlato | [118]–119
Havlová, Eva
PDF
O některých chystaných podnicích v oblasti nářečního výzkumu za hranicemi | 119–121
Pačesová, Jaroslava
PDF
Zprávy o pracích filologických, především slavistických | [122]–143
Gregor, Alois
PDF