D4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1957
Volume: 6
Issue: D4
Publication year
1958
Články
Title Document
Jednota obsahu a formy a umělecká struktura ve srovnávacím bádáni slovesném : (diskusní stať k IV. sjezdu slovanských filologů v Moskvě) | [5]–14
Wollman, Frank
PDF
K otázce regionalismu v literatuře | [15]–32
Krystýnek, Jiří
PDF
W.M. Thackeray jako kritik protirealistické literatury v letech třicátých | [33]–41
Pantůčková, Lidmila
PDF
O některých postavách románu Život Klima Samgina M. Gorkého | [42]–49
Burian, Jaroslav
PDF
Zapomniana powieść Michała Czajkowskiego | [50]–54
Pelikán, Jarmil
PDF
Mladý Verhaeren | [55]–62
Stupka, Vladimír
PDF
Demokratické tendence ve Snoubencích Alessandra Manzoniho | [63]–79
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
Bjørnson a Slováci : (k 125. výročí básníkova narození) | [80]–93
Michl, Josef B.
PDF
Rozhledy
Title Document
Otázky studia staroruského písemnictví ve světle současné sovětské literární vědy | [94]–107
Mandát, Jaroslav
PDF
Některé publikace z dějin francouzského písemnictví v NDR | [108]–120
Novák, Otakar
PDF
Materiály
Title Document
Dopis Petra Bezruče bratru Antonínu Vaškovi | [121]–123
Závodský, Artur
PDF
Z korespondence Jana Herbena | [124]–134
Pešta, Pavel
PDF
Z korespondence Bjørnstjerne Bjørnsona s Edvardem Ledererem | [135]–140
Michl, Josef B.
PDF
Recenze a referáty
Title Document
Divadelní kritiky Julia Fučíka | [141]–144
Jeřábek, Dušan
PDF
St.K. Neumann jako kulturní a politický publicista | 144–149
Pešta, Pavel; Válek, Vlastimil
PDF
O St.K. Neumannovi | 149–150
Závodský, Artur
PDF
[Honzl, Jindřich. K novému významu umění] | 150–152
Suchomel, Milan
PDF
Nad výborem z F.X. Šaldy | 152–155
Kšicová, Danuše
PDF
[Götz, František. Václav Řezáč] | 155–157
Válek, Vlastimil
PDF
Tři publikace o B. Václavkovi | 157
Závodský, Artur
PDF
[Léry, Jean de. Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove] | 157–158
Gregor, Alois
PDF
Americký výbor z české literatury | 158–160
Pešta, Pavel
PDF
[Svobodová-Alšová, Maryna. U nás doma] | 160–161
Závodský, Artur
PDF
Nad novým vydáním Plechanovových statí | 161–164
Zykmund, Václav
PDF
Kniha o Dostojevském a proti "dostojevštině" | 164–170
Mandát, Jaroslav
PDF
[Kardos, Tibor. Doba humanismu v Uhrách] | 170–172
Pražák, Richard
PDF
[Rypka, Jan. Dějiny perské a tádžické literatury] | 172–173
Erhart, Adolf
PDF
Kollárovská studie Endre Angyala | 173–175
Pražák, Richard
PDF
[Kundera, Ludvík. Německé portréty] | 175–176
Krejčí, Karel
PDF
[Szyrocki, Marian. Martin Opitz] | 176–178
Krejčí, Karel
PDF
[Rousselot, Jean. Panorama critique des nonveaux poètes français] | 178–179
Stupka, Vladimír
PDF
[Aragon, Louis. O literatuře] | 179–180
Stupka, Vladimír
PDF
Zprávy
Title Document
O činnosti literárněvědného aspirantského semináře prof. Wollmana | [181]–182
Krystýnek, Jiří
PDF
Seznam diplomových prací s thematikou literárněvědnou | 182–184
Válek, Vlastimil
PDF
Večer Bedřicha Václavka | 184
PDF
Veřejné přednášky o literatuře | 184–185
Pešta, Pavel
PDF