Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století

Název: Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století
Variantní název:
  • The changes in the model of the world at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century
Autor: Dohnal, Josef
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2012
Rozsah
176 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 408
ISBN
9788021059436
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 845198
Anotace
  • Monografie je zaměřena na sledování změn, které nastaly v ruské literatuře přelomu 19. a 20. století po obsahové i formální stránce. V první části zkoumá práce příčiny posunu v hodnotovém systému a v pojetí jedince oproti 19. století a odvozuje z toho záměry týkající se odlišnosti modelu světa, jež je v literárních dílech prezentován. Ve druhé části práce pak autor sleduje konkrétní jevy, jimiž se změny projevují v konkrétních literárních dílech především V. Brjusova, L. N. Andrejeva, L. N. Tolstého, I. Šmejlova, S. N. Sergejeva-Cenského a F. Sologuba, a to v souvislosti s tvorbou např. F. Kafky a R. Musila.
  • The monograph gives an overview of Russian prose in context of the change of paradigms of the models of world. The first part of the monograph includes the basic theoretical conclusions. In the second part of the monograph are analysed the prose works of Russian writers of the end of 19th and of the beginning of the 20th century in context of the development of the modern tendencies of European literature and art.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–11
Dohnal, Josef
PDF
Část I.
Chapter number Title Custom text
Kapitola první | Na margo možnosti poznání "pravého smyslu" literárního díla | 12–19
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola druhá | Role neverbální komunikace v interpretaci literárního díla | 20–32
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola třetí | Hodnoty jako organizující princip literárního díla | 33–40
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola čtvrtá | Symbol v (literární) komunikaci | 41–45
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola pátá | Vnější a vnitřní realita | 46–66
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola šestá | Modely světa a jejich typologie | 67–90
Dohnal, Josef
PDF
Část II.
Chapter number Title Custom text
Kapitola první | Cesta do nitra lidské duše v literatuře počátku XX. století : (Andrejev, Musil, Kafka) | 91–98
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola druhá | Technika versus člověk – Valerij Brjusov a antiutopie : Republika Jižního kříže, Vzpoura strojů | 99–111
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola třetí | Muž a žena – dva světy | 112–133
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola čtvrtá | Smrt dětské postavy jako dobový literární příznak v ruských povídkách přelomu XIX. a XX. století | 134–144
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola pátá | Malý člověk pod závanem ideologie v povídkách Leonida Andrejeva a Ivana Šmeljova | 145–154
Dohnal, Josef
PDF
Kapitola šestá | Literární odraz zlomu ve vědomí postavy ve středoevropském kontextu (Leonid Andrejev a Franz Kafka) | 155–169
Dohnal, Josef
PDF
hidden-section Резюме
Chapter number Title Custom text
Резюме | 170–172
Dohnal, Josef
PDF
hidden-section Použitá literatura
Chapter number Title Custom text
Použitá literatura | 173–176
Křístek, Michal
PDF