2

Title: Archaeologia historica
Rok: 2011
Ročník: 36
Číslo: 2
Rok vydání
2011
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice 20.–24. září 2010.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Anton Pasienka (slovenština).
Osídlení, zaniklé vesnice a jejich příslušenství – Besiedelung, Dorfwüstungen und ihr Zubehör
Title Document
Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí | 319–342
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Rožmberský, Petr; Schejbalová, Zdeňka
PDF
Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno | 343–350
Procházka, Milan
PDF
Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice | 351–372
Čapek, Ladislav
PDF
Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí | 373–385
Holata, Lukáš
PDF
Zaniklá středověká vesnice Roudnička – "Mořina" pod Plešivcem (okr. Příbram) | 387–394
Korbová Procházková, Lucie
PDF
Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska | 395–405
Funk, Lukáš; Galusová, Lucie
PDF
Památky sakrální a profánní architektury, ohlasy věrských představ – Denkmäler der sakralen und profanen Architektur, Widerklänge der Glaubensvorstellungen
Title Document
K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách | 409–422
Oriško, Štefan
PDF
Románsky kostol v Rákoši | 423–430
Fűryová, Klára
PDF
Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku | 431–453
Zimola, David; Vokáč, Milan
PDF
Středověký městský dům v České Lípě | 455–469
Gabriel, František; Kursová, Lucie
PDF
Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina | 471–482
Hanuliak, Milan; Šefčáková, Alena
PDF
Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic : příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora | 485–521
Źákovský, Petr
PDF
Špendlík – před hradbou a za hradbou | 523–540
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra
PDF
Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska | 541–555
Nagy, Peter; Čurný, Marián
PDF
Soubor kachlů z hradu Lukova objevený během záchranných prací (do roku 2009) | 557–571
Pavlík, Čeněk
PDF
K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov) | 573–581
Smoláková, Mária
PDF
Hrnčířská formička z Jičína | 583–591
Peroutková Matějková, Kristýna
PDF
Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta | 593–624
Bravermanová, Milena
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Rozloučení s Ladislavem Hrdličkou, 4. dubna 1937 Sabinov – 30. dubna 2011 Praha | 625–626
Klápště, Jan
PDF
Vzpomínka na Rudolfa Turka, 20. června 1910 – 13. listopadu 1991 | 626–629
Princová, Jarmila
PDF
Za PhDr. Jaroslavem Králem, 15. listopadu 1921 – 3. června 2011 | 629–630
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
XLII. mezinárodní konference archeologie středověku | 631
Vohryzek, Stanislav
PDF
Seminář – 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | 632–633
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Internetová encyklopedie dějin Brna | 634–638
Loskotová, Irena; Lečbychová, Olga
PDF
[Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář] | 639
Mrázková, Iva
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 640
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 641–[644]
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [647]
PDF