České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů

Název: České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1969
Rozsah
339 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 147
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 18005
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–14
Macůrek, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích | 15–18
Macůrek, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Hospodářská situace ; Její odraz v čs. vztazích (v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu) | 19–37
Macůrek, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | Fluktuace obyvatelstva mezi českými zeměmi a Slovenskem (1620-1750) | 39–68
Macůrek, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Projevy vědomí národní osobitosti české, slovenské a československé (1620-1750) | 69–75
Macůrek, Josef
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 77–79
Macůrek, Josef
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy | [81]–313
Macůrek, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam užitých zkratek v textu | 314
Macůrek, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort | 315–316
Macůrek, Josef
PDF
hidden-section Rejstřík osobní
Chapter number Title Custom text
Rejstřík osobní | 317–324
Macůrek, Josef
PDF
hidden-section Rejstřík místní
Chapter number Title Custom text
Rejstřík místní | 325–332
Macůrek, Josef
PDF
hidden-section Rejstřík věcný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík věcný | 333–337
Macůrek, Josef
PDF