[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1977
Ročník: 2
Číslo: [1]
hidden section UNTITLED
Title Document
UNTITLED PDF
hidden section Úvod
Title Document
Úvod | 5–6
PDF
Sídla drobných feudálů
Title Document
Nižší šlechta v českém státě a v Uhrách na přelomu 13. století ve světle písemných pramenů | 9–22
Sulitková, Ludmila
PDF
Několik poznámek k politickému, hospodářskému a společenskému postavení nižší šlechty na Moravě | 23–31
Nekuda, Vladimír
PDF
Archeologický výzkum tvrzí na Jesenicku | 33–36
Goš, Vladimír
PDF
Středověké hrádky a tvrze na jihozápadní Moravě (Jihlavsko a Telečsko) | 37–44
Měřínský, Zdeněk
PDF
Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí | 45–58
Bláha, Josef
PDF
Hrádky a tvrze na severozápad od Brna | 59–68
Vermouzek, Rostislav
PDF
Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965-1975 | 69–79
Hejna, Antonín
PDF
Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor) | 93–104
Huml, Václav
PDF
K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš | 105–116
Wolf, Vladimír
PDF
Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi | 117–125
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav
PDF
Čelákovická tvrz | 127–136
Špaček, Jaroslav
PDF
Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč (Příspěvek k poznáni opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlavi na jz. Moravě) | 137–154
Kouřil, Pavel
PDF
Archeologický výzkum hrádku "Kulatý kopec" na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okres Brno-venkov, v letech 1973—1976 | 155–160
Unger, Josef
PDF
Středověké sklo z hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov | 161–166
Černá, Eva
PDF
Zaniklý hrádek Kepkov ve Ždánickém lese (k. ú. Nížkovice-Heršpice, okres Vyškov) | 167–172
Šaurová, Dagmar
PDF
Výzkum feudálního sídla v Moravské Třebové-Udánkách | 173–177
Jelínková, Dagmar
PDF
Příbramská tvrz — stavebně historický průzkum | 179–188
Glosová, Michaela
PDF
Středověká tvrz v Písečné nad Dyjí | 189–194
Muk, Jan; Novosadová, Olga
PDF
O opevnenom dvorci bratislavských Jakubovcov | 195–202
Fiala, Andrej
PDF
O stredovekej kurií v Parížovciach | 203–208
Križanová, Eva
PDF
Hrady
Title Document
Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě a jeho hradu | 211–219
Novotný, Boris
PDF
K chronologii obytných věží českého středověkého hradu | 221–228
Durdík, Tomáš
PDF
Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna | 229–238
Konečný, Lubomír Jan
PDF
Středověké vápenické pece při Obřanském hradě | 239–246
Merta, Jiří
PDF
Zprávy z výzkumů a ostatní referáty
Title Document
Raně středověké vesnické kostely okolí Prahy a starší sídliště | 249–256
Píša, Vladimír
PDF
Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy | 257–260
Sommer, Petr
PDF
Sídlištní hustota ve středověku na Kloboucku (okres Břeclav) | 261–266
Kordiovský, Emil
PDF
Hradisko Vyšehrad | 267–269
Remiašová, Marta
PDF
Archeologický průzkum historického jádra města Olomouce, ulice Barvířské (Předběžná zpráva o první etapě) | 271–281
Michna, Pavel
PDF
Stavební proměny baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve světle posledních archeologických nálezů | 283–289
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Platby poddaného obyvatelstva v období raného a počátcích vrcholného feudalismu | 291–298
Kučerovská, Taťána
PDF
K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu | 299–306
Velímský, Tomáš
PDF
Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6) | 307–316
Kyncl, Josef
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 331
PDF