[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1980
Volume: 5
Issue: [1]
Topic
A. Husitské revoluční hnutí ve světle archeologických výzkumů
Title Document
Archeologický výzkum husitských Čech | 7–12
Durdík, Tomáš; Smetánka, Zdeněk
PDF
Moravský venkov v době předhusitské | 13–30
Nekuda, Vladimír
PDF
Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů | 31–68
Měřínský, Zdeněk
PDF
Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania | 69–103
Polla, Belo; Slivka, Michal
PDF
B. Výzkum měst
Title Document
Archeologický výzkum Tábora | 107–114
Drda, Miloš
PDF
Příspěvek k poznání nejstarší architektury Tábora | 115–121
Muk, Jan
PDF
Můstek na Můstku. Další poznatky o vývoji spojení Starého a Nového Města pražského | 123–130
Píša, Vladimír
PDF
Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy | 131–142
Gabriel, František; Smetana, Jan
PDF
Ochrana archeologických památek v Praze | 143–146
Píša, Vladimír
PDF
C. Výzkum vesnických sídel
Title Document
K evidenci zaniklých středověkých osad v Čechách a na Moravě | 149–153
Boháč, Zdeněk; Černý, Ervín
PDF
K problematice koncentrace středověkého osídlení na Táborsku | 155–164
Tecl, Rudolf
PDF
Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku | 165–172
Krajíc, Rudolf
PDF
První nález vesnického obydlí na Chebsku | 173–176
Šebesta, Pavel
PDF
Sídlištní síť 10.—15. století na Uherskohradišťsku | 177–182
Snášil, Robert
PDF
Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboucku | 183–186
Kordiovský, Emil
PDF
Středověká vesnice Skřípov zaniklá v husitském revolučním hnutí | 187–191
Šaurová, Dagmar
PDF
Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji | 193–208
Hanuliak, Milan; Zábojník, Jozef
PDF
Zaniknutá středověká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči | 209–215
Mináč, Vladimír
PDF
Nová metoda zobrazování drobných reliéfních tvarů | 217–220
Eisler, Jiří; Smetánka, Zdeněk
PDF
Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských středověkých i novověkých objektech i mimo ně | 221–242
Skružný, Ludvík
PDF
D. Výzkum hradů, hrádků, tvrzí
Title Document
Pražský Vyšehrad v 15. století | 245–250
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Archeologický výzkum na hradě Velešíně, v zátopové oblasti vodního díla Římov, okr. Č. Krumlov | 251–254
Hejna, Antonín
PDF
Povrchový průzkum hradu Valečova | 255–259
Chotěbor, Petr
PDF
K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách | 259–265
Durdík, Tomáš
PDF
Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě | 267–276
Bolina, Pavel
PDF
Devínsky hrad v 15. storočí | 277–281
Plachá, Veronika; Hlavicová, Jana
PDF
K zanikání sídel nižší šlechty na Táborsku v období husitského revolučního hnutí | 283–300
Huml, Václav
PDF
Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice | 301–304
Hejna, Antonín
PDF
Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova | 305–320
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří
PDF
E. Sakrální stavby
Title Document
Archeologický výzkum kostela sv. Víta v Zahrádce, okr. Havlíčkův Brod, v zátopové oblasti vodního díla Zelivka II | 323–327
Hejna, Antonín
PDF
Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek | 329–334
Škabrada, Jiří
PDF
Archeologický výzkum starobrněnského kláštera | 335–338
Cejnková, Dana
PDF
K lokalizácii "Bieleho kostola" v Holiči, okr. Senica | 339–349
Tóthová, Štefánia
PDF
F. Hmotná kultura – Středověká keramika
Title Document
K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu | 353–359
Škabrada, Jiří; Smetánka, Zdeněk
PDF
K chronologii keramiky 14.– počátku 15. století ve východní části středních Čech | 361–368
Durdík, Tomáš
PDF
Keramika z doby husitské na severní Moravě | 369–374
Goš, Vladimír
PDF
Keramika z hrádku Kepkova | 375–382
Šaurová, Dagmar
PDF
Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy | 383–388
Unger, Josef
PDF
Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska | 389–450
Nekuda, Rostislav
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Životní jubileum Antonína Hejny | 451–452
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 453–454
PDF