[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 2008
Volume: 33
Issue: [1]
Issue title
Sborník příspěvků přednesených na XXXIX. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním Sídliská v stredovekom rurálnom prostredí – Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota, 24.–28. septembra 2007
Publication year
2008
ISSN
0231-5823
ISBN
978-80-7275-076-4
Topic
hidden section Předmluva
Title Document
Předmluva | 5
Čaplovič, Dušan
PDF
Title Document
Záverečné uznesenie XXXIX. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku | 6
PDF
A. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Title Document
Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) : Thesen | 9–26
Měřínský, Zdeněk
PDF
Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke | 27–40
Fusek, Gabriel
PDF
Stredoveká dedina v Beluši | 41–48
Vlkolinská, Ivona
PDF
Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči | 49–65
Hanuliak, Milan; Mináč, Vladimír; Pavúk, Juraj
PDF
Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice | 67–72
Labuda, Jozef
PDF
Změny v lokaci středověké vsi Ostrov na Tachovsku | 73–83
Postránecká, Kateřina; Wasková, Marie
PDF
Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj) | 85–100
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Přerostová, Hana; Švejnoha, Josef
PDF
Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945 | 101–117
Vařeka, Pavel; Balý, Radek; Funk, Lukáš; Galusová, Lucie
PDF
Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí na Slovensku | 119–128
Čurný, Marián
PDF
Jak se pracovalo na poli : srovnání zemědělského nářadí ze zaniklých středověkých vsí s etnografickými sbírkami | 129–144
Měchurová, Zdeňka
PDF
B. Archeologie středověkého města – Archäologie der mittelalterlichen Stadt
Title Document
Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene | 147–155
Hanuliak, Václav
PDF
Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave | 157–165
Šimončičová Koóšová, Petra
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Title Document
Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku | 169–183
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
PDF
Vykurovanie na hrade Devín | 185–198
Divileková, Denisa
PDF
Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký hrádok | 199–207
Ševčíková, Zuzana
PDF
Ke vztahu sídel nižší šlechty a jejich hospodářského zázemí | 209–220
Plaček, Miroslav
PDF
Hrad Karlík | 221–231
Durdík, Tomáš
PDF
O třech tak zvaných hradech v Českém ráji | 233–254
Peřina, Ivan
PDF
Prostorske analize Malega gradu v Kamniku (Slovenija) | 255–264
Štular, Benjamin
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Title Document
K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku | 267–280
Oriško, Štefan
PDF
Kostol v Holiciach – neznáme ranogotické nástenné maľby | 281–296
Smoláková, Mária
PDF
Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda | 297–319
Hanuš, Martin; Grznár, Peter; Hladíková, Katarína; Budaj, Marek; Čurný, Marián
PDF
Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene | 321–330
Lalíková, Mária; Miňo, Martin
PDF
Hospodárske objekty benediktínskeho kláštora v Košiciach-Krásnej | 331–341
Luštíková, Lucia
PDF
Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši | 343–356
Uličný, Marián; Harčar, Peter
PDF
Kroměřížská biskupská rezidence na konci středověku | 357–376
Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela | 377–386
Varhaník, Jiří
PDF
Ke středověké podobě barokního kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem | 387–397
Nejezchlebová, Táňa
PDF
K demografii raně středověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic | 399–418
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj
PDF
E. Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
Pohřební roucho Ladislava Pohrobka z královské hrobky v katedrále sv. Víta | 421–443
Bravermanová, Milena
PDF
Mince a sekané striebro z Moldavskej jaskyne, ich historický význam | 445–456
Hunka, Ján; Soják, Marián
PDF
Niektoré aspekty včasnostredovekých kopijí a oštepov z územia Slovenska – otázky násad a odtlačkov textílií | 457–470
Husár, Martin
PDF
Značené vrcholně a pozdně středověké dlouhé meče ze sbírek Městského muzea v Broumově | 471–490
Žákovský, Petr
PDF
Renesančné kachlice z Banskej Bystrice | 491–497
Mácelová, Marta
PDF
Soubor kachlů z hradu Lukova | 499–527
Kohoutek, Jiří; Pavlík, Čeněk
PDF
Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna | 529–538
Loskotová, Irena
PDF
Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance | 539–558
Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal
PDF
Nálezy středověkých prstenů z jižní Moravy | 559–566
Šlancarová, Věra
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Za PhDr. Jiřím Kohoutkem, CSc. | 567–569
Měřínský, Zdeněk
PDF
Odišla PhDr. Marta Remiašová | 570
Mácelová, Marta
PDF
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen und Mitteilungen über Fachliteratur
Title Document
[Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska] | 571–576
Měřínský, Zdeněk
PDF
[Merhautová, Anežka; Spunar, Pavel. Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále] | 577–578
Nechvátal, Bořivoj
PDF
[Vařeka, Josef; Frolec, Václav. Lidová architektura: encyklopedie] | 579
Skružný, Ludvík
PDF
[Rulíšek, Hynek. Slovník křesťanské ikonografie. Postavy – atributy – symboly] | 579–580
Skružný, Ludvík
PDF
[Royt, Jan. Slovník biblické ikonografie] | 580–581
Skružný, Ludvík
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 582
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 583–585
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 591
PDF