Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie

Název: Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1973
Rozsah
271 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 190
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 117706
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5–8
Chalupa, Bohumír
PDF
Část I. Teoretická východiska
Chapter number Title Custom text
1. | Vymezení podstaty tvořivosti a její psychologické stránky | 11–24
Chalupa, Bohumír
PDF
2. | Analýza procesu tvořivosti a organizace řešení problémů | 25–76
Chalupa, Bohumír
PDF
3. | Tvořivá činnost a její psychická struktura | 77–93
Chalupa, Bohumír
PDF
4. | Osobnost a tvořivost | 94–106
Chalupa, Bohumír
PDF
5. | Vliv podmínek prostředí na tvůrčí práci | 107–115
Chalupa, Bohumír
PDF
6. | Produkty a výsledky tvořivé činnosti | 116–124
Chalupa, Bohumír
PDF
Část II. Některá nová výzkumná zjištění
Chapter number Title Custom text
Úvod | 127–129
Chalupa, Bohumír
PDF
7. | Psychologická analýza práce výzkumných pracovníků | 130–151
Chalupa, Bohumír
PDF
8. | Psychologická analýza práce pracovníků projektového ústavu | 152–188
Chalupa, Bohumír
PDF
9. | Psychologická charakteristika výzkumných pracovníků a produktivita tvůrčí práce | 189–216
Chalupa, Bohumír
PDF
10. | Analýza spokojenosti výzkumných pracovníků | 217–232
Chalupa, Bohumír
PDF
11. | Závěry a diskuse výsledků | 233–241
Chalupa, Bohumír
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 242–250
Chalupa, Bohumír
PDF
Chapter number Title Custom text
Творчество в науке и технике : психологический очерк | 251–255
Chalupa, Bohumír
PDF
Chapter number Title Custom text
Creativity in science and technology : psychological study | 256–259
Chalupa, Bohumír
PDF
hidden-section Rejstřík jmenný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík jmenný | 260–262
Chalupa, Bohumír
PDF
hidden-section Rejstřík věcný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík věcný | 263–269
Chalupa, Bohumír
PDF